Nezaret açıkladı; alacak yükümlülüğünü namına getirmeyen 106 bin 821 mükellef riskli

HAZİNE ve Maliye Bakanlığınca, vergisel yükümlülüklerini namına getirmeyen yükümlü gruplarının tespitine müteveccih yapılan incelemede belirlenen kriterlerin ihlali dolayısıyla 106 bin 821 mükellefin riskli kabul edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, azık sektöründe vergisel yükümlülüklerini adına getirmeyen ya de kısmen yerine getirmeyen mükellef gruplarının tespitine müteveccih analiz çalışması yapıldığı bildirildi. Riziko Analizi Genel Müdürlüğü’nün vukuf analitiği çalışmaları kapsamında, gıda sektöründe zindelik gösteren mükelleflerin, 2021 yılı için imalat, toptan ve dağınık alt canlılık gruplarında geliştirilen büro analitiğine bakarak incelendiği belirtilerek şöyle denildi: “Geliştirilen bakir risk senaryoları ile gelişigüzel imalat sektöründe 56 bin 888 mükellef, toptan sektöründe 94 bin 498 yükümlü ve pejmürde sektöründe 221 bin 206 mükellef görünmek üzere toplanmış 372 bin 592 mükellef almaşık analize tabi tutulmuştur. Yapılan ayrıntılı ve şümullü çalışmalar neticesinde incelenen 372 bin 592 mükelleften belirlenen kriterlerin ihlali zımnında hep 106 bin 821 mükellef riskli kabul edilmiştir. Yapılan analizin kapsamı, vergisel yükümlülüklerini kısmen yahut tamamen namına getirmeyen yükümlü gruplarının tespitine yöneliktir. Yetiştirici ve bitiren dengesini korumayı amaçlayan analiz çalışmalarıyla devir paydaşlarının sürdürülebilir ve geliştirilebilir yapıda devamlılığı asıl alınacak olup tespit edilen mükelleflere ilişik lüzumlu yaptırımlar uygulanacaktır.”

Share: