Hazine ve Maliye Bakanlığından azık sektörüne riziko incelemesi

Hazne ve Maliye Bakanlığınca malumat analitiği çalışmaları kapsamında besin sektöründe cıvıltı gösteren mükelleflere yönelik yapılan incelemede, 372 bin 592 mükelleften 106 bin 821’i belirlenen kriterlerin ihlali nedeniyle riskli bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya bakarak, Risk Analizi Umumi Müdürlüğünün vukuf analitiği çalışmaları kapsamında, besin sektöründe canlılık gösteren mükellefler, 2021 yılı için imalat, global ve perakende ast elektrik gruplarında geliştirilen bölüm analitiğine göre incelendi.

Geliştirilen kullanılmamış risk senaryoları ile gelişigüzel imalat sektöründe 56 bin 888, küresel sektöründe 94 bin 498 ve düzensiz sektöründe 221 bin 206 koyulmak üzere toplam 372 bin 592 yükümlü mütenavip analize tabi tutuldu.

Yapılan mufassal ve kapsamlı çalışmalar neticesinde incelenen 372 bin 592 mükelleften belirlenen kriterlerin ihlali zımnında 106 bin 821’i riskli kabul edildi.

Gerekli yaptırımlar uygulanacak

Söz konusu analiz, vergisel yükümlülüklerini kısmen yahut tamamen hesabına getirmeyen yükümlü gruplarının tespitine yönelik gerçekleştirildi. Yetiştirici ve mütemmim dengesini korumayı amaçlayan çözümleme çalışmalarıyla kısım paydaşlarının sürdürülebilir ve geliştirilebilir yapıda devamlılığı anne alınarak, belirleme edilen mükelleflere mukteza yaptırımlar uygulanacak.

Share: