Bankacılık sektörü yüreklilik hacmi 327 milyar lira oldu

Bankacılık Aranjman ve Fal Kurumu (BDDK) yoluyla yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün cesaret hacmi 14 Temmuz itibarıyla 10 milyar 3 milyon liralık azaldı. bahis konusu dönemde bütün kredi hacmi 6 trilyon 336 bilyon 770 milyon liradan 6 trilyon 326 bilyon 767 milyon liraya indi.

Bankacılık sektöründeki bütün mevduat de (bankalararası dahil), güzeşte hafta 65 milyar 614 milyon teklik arttı. bahis konusu haftada yüzdelik 0,9 yükselen bankacılık sektörü bütün mevduatı, 7 trilyon 147 bilyon 508 milyon teklik oldu.

Bitiren kredileri tutarı 914 milyar liraya artık

Verilere göre, bitiren kredileri tutarı, 14 Temmuz itibarıyla 4 bilyon 194 milyon teklik artışla 914 bilyon 7 milyon liraya yükseldi. bahis konusu kredilerin 348 milyar 443 milyon lirası basamak, 24 milyar 394 milyon lirası anahtar ve 541 bilyon 171 milyon lirası gerekseme kredilerinden oluştu.

bahis konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 bilyon 603 milyon teklik azalarak 839 bilyon 295 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel cesaret kartı alacakları birlikte yüzde 0,3 azalışla 282 milyar 130 milyon liraya indi. Ferdî itimat kartı alacaklarının 119 bilyon 370 milyon lirası taksitli, 162 bilyon 760 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasalı öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Orak Ayı itibarıyla tıpkısı geçmiş haftaya bakarak 506 milyon lira artarak 161 bilyon 559 milyon liraya yükseldi. söz konusu takipteki alacakların 130 milyar 581 milyon lirasına hususi eşit ayrıldı.

Bir dönemde bankacılık sisteminin kanuncu temiz kaynakları 157 milyon teklik artarak 1 trilyon 301 bilyon 764 milyon lira oldu.

KKM ve katılma hesaplarındaki artış sürdü

Düzem korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken miktar arttı.

Bankacılık Aranjman ve Bakı Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde saha düzlük bilgilere bakarak, kur korumalı TL mevduat ve iltihak hesapları 1 trilyon 66,4 milyar TL’den 1 trilyon 69,1 bilyon TL’ye artık.

Benzeri haftada krediler 6 trilyon 336,8 milyar TL’den 6 trilyon 326,8 milyar TL’ye gerilerken, mevduat 7 trilyon 81,9 milyar TL’den 7 trilyon 147,5 bilyon TL’ye daha çok.

Tüketici kredileri 909,8 bilyon TL’den 914 bilyon TL’ye, bireysel kredi kartları 282,9 bilyon TL’den 282,1 milyar TL’ye geldi.

Takipteki alacaklar 161,1 milyar TL’den 161,6 TL’ye yükseldi.

Veriler 14 Orak Ayı ile biten haftayı kapsıyor.

KKM ve katılma hesaplarında biriken miktar arttı

 

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

 

Share: