Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ait teklif TBMM Umumi Kurulunda

Meclis Genel Kurulunda Duman, Duman Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dayalı Kanun ile Bazı Kanunlarda Fark Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin topu üstünde görüşmeler tamamlandı.

Teklifin topu topu üstüne mütekellim İYİ Tümen Aksaray Saylav Ayhan Erel, vatandaşların hastalık kaçakçılık yolunu seçtiğini ve habersizce ürünlere yöneldiğini sordu.

Esrar ürünleri üzerindeki alacak yükü ile gizlice yaman ürünlerinin kullanımı ortada anlamlı, zait yönde muamele bulunduğunu ileri süren Erel, “Tütün ürünleri üzerindeki kalan vergi yüküyle gizlice kötü ürünlerinin kullanımı üstelik artmaktadır. Yaman ürünleri üzerindeki alacak yükünün azaltılmasıyla gizliden gizliye tütün ürünleri kullanımı da azalmaktadır. Alkollü içecekler ve kötü ürünlerinde meri kazanç oranlarındaki artışlar tüketimi azaltmamaktadır, aksine beş altı üstelik olsa tüketim üzerinde pozitif gravite yaratmaktadır. Yani mütezayit vergilerin alkol ve sigara tüketimi üstünde azaltıcı tıpkısı etkisi olduğu gözlenmemiştir. Bu mahsulat üstünde uygulanan hususi istihlak vergilerinin hastalık olduğu eşit artışları bazen kesimlerce ticari getirim adına bile değerlendirilmektedir. Bu genişlik kaçakçılık faaliyetlerinin artışında kebir aynı görkem oynamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Erel, sinsice yaman ve kötü mamulleri pazarıyla sahte etil alkol üretimindeki artışın sebebinin iktidarın izlediği kavisli politikalar olduğunu, kanun teklifinin, kaçakçılığa derman olmayacağını öne sürdü.

“Endüstriyel duman ile yerel sarmalık tütünün üretim ve satışı ayrı yapılsın”

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Azamet Fendoğlu, yaman üreticilerinin sorunlarını bildiğini, sahada bunları bizzat gözlemlediğini belirtti.

Sorunların çözümü amacıyla önerilerini anlatan Fendoğlu, şöyle konuştu:

“Ülkemizin beniz elli yıldan aşkın süren, geriden geriye muamelesi gören yerli sarmalık kıyılmış tütün üretimi sorunlarının çözümü elzemdir. Ekincilik ve Orman Bakanlığınca gün doğusu tipi tek başına içilebilen esrar istihsal alanlarının ve üreticilerinin tayin ve tescil işlemlerinin yapılarak pusat altına alınması gerekir. Üretimin izne bağlanarak istihsal alanlarının artışının engellenmesi, maşrık tipi tütün üretimi yapılan ve tescil edilen bölgelerde esrar ekimine almaşık sağlık getirici yeni ürünlerin yetiştirilmesi ve aksiyon kollarının desteklenmesi gerekir. Sigara olarak piyasaya sunulan sınai duman ürünü üretim ve satışı ile evcil sarmalık kötü istihsal ve satışının ayrı ayrı düzenlenmesi gerekir.”

HDP Batman Mebus Mehmet Ruştu Tiryaki, DÜRÜST Öğür döneminde yapılan düzenlemelerle duman üreticisine tek şekilde söz hakkı bırakılmadığını, kontratlı istihsal sistemiyle üreticinin müşteri firmanın belirlediği kiloya, fiyata ve parasını bir zamanlar alamamasına itiraz etme şansının kalmadığını savundu.

Kötü üreticisine nazik darbe vurulduğunu argüman eden Tiryaki, “Esrar üreticileri, üretim sisteminden tasfiye edilerek göçe zorlandı. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan INHISAR, özelleştirme adı altında yabancılara satıldı. Tütün üreticisi sayısı 400 binlerden 50 binlere büyüklüğünde düştü. İktidar sanki aut güçlerle savaşım ettiğini söylüyor amma umum tersini yapıyor. 20 yılda yaman piyasasının yüzdelik 90’ı arsıulusal şirketlere peşkeş çekildi.” diyerek konuştu.

CHP Adıyaman Saylav Abdurrahman Tutdere, elindeki tütün paketini göstererek Genel Kurul’üstelik üreticinin beklediği çözümlerin gerçekleşmediğini kanıt etti.

Tütünün hem Türkiye hem birlikte arsıulusal piyasalarda cesim ve stratejik benzeri nişane olduğuna bel fail Tutdere, “Türkiye’birlikte şu zaman bir taraftan sözleşmeli istihsal, benzeri taraftan de geleneksel üretim yapılıyor. Kontratlı üretim fail çiftçilerimizin kısık sorunları var. DOĞRU Parti iktidarı döneminde tarımdaki bilcümle kesimler yalnız bırakıldığı kabilinden sözleşmeli üretim yapan yaman üreticileri bile bekâr bırakılmıştır. Kontratlı kötü üreticileri, Türkiye genelinde gelgel yapan şişman sigara şirketlerinin insafına metrukiyet edilmiş durumda. Piyasayı elinde tutan karteller, çiftçinin üreticinin cebin terine ayn dikerek hakkına giriyor. Esrar dairesi bu ülkede niçin kuruldu? Eğer aşağı üreticinin hakkını hukukunu koruyacaksanız, bu kartellere zaruri denetimleri yapmanız lazım.” ifadelerini kullandı.

SELIM Fırka Bursa Mebus Osman Mesten ise kayıt dışı iktisat ve kaçakçılığın kamu ülkelerin olduğu üzere Türkiye’nin birlikte yüce sorunları arasında yer aldığını belirtti.

Mesten, “Araç dışılığı ve kaçakçılığı hangi evre aşağılara çekebilirsek ülkemizin ekonomisine, vatandaşımızın refahına da o basamak katkıda bulunmuş olacağız. Bu çerçevede kaçakçılık ve pusat dışı ekonominin önlenmesinin beraberinde cürüm ve yıldırı örgütlerinin finansmanının engellenmesi açısından tıpkısı sekans tedbirler aldık. Bu açıdan görüşülmekte olan yasa teklifimizin muhteşem olduğunu düşünüyorum. Aranjman ile bu konularda kebir bir etap atmış oluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Mesten, 2008 yılında Dirimsel İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda bire bir operasyon planı hazırladıklarını, bire bir bölüm yüzde 42’lere kadar yükselmiş olan araç dışılığın yüzde 28’lere büyüklüğünde gerilediğini kaydetti.

Teklifin tamamı üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının arkası sıra Meclis Başkanvekili Heybet Adan, birleşime duruluk verdi. Aranın peşi sıra komisyonun yerinde olmaması üstüne Adan, alınan değişmeyen gereği birleşimi 29 Kasım Salı günü saat 15.00’te sarılmak üzere kapattı.

Share: