Türkiye’de muhassala ve satın almalar 2022’de 5,3 bilyon dolar

Türkiye’birlikte muhassala ve satın almalar 2022’birlikte 5,3 bilyon dolar

KPMG Türkiye, ‘KPMG Perspektifinden Birleşme ve Mübayaa Trendleri 2022’ raporunu açıkladı

İSTANBUL – KPMG Türkiye dördüncü sefer hazırladığı ‘KPMG Perspektifinden Muhassala ve Mübayaa Trendleri 2022’ raporunu açıkladı. Rapora bakarak, 2022 yılında Türkiye’üstelik değeri açıklayan işlemlerin toplam hacmi 5,3 bilyon dolara ulaşırken, değeri açıklanmayan işlemlerle gelişigüzel tahmini toplam işlem hacminin 6,5 bilyon dolar olduğu öngörüldü.

Kazanç ve danışmanlık şirketi KPMG Türkiye, dördüncüsünü hazırladığı almanak ‘KPMG Perspektifinden Toplaşma ve Mübayaa Trendleri 2022’ raporunu açıkladı. Rapora göre, Türkiye’birlikte bileşke ve mübayaa hacmi ve sayısı bire bir eski yıla kıyasla heybetli oranda düşüş kaydetti. Raporda 2023 yılı amacıyla optimist ümit korunuyor, uygulayım bilimi ve üretim sektörlerine olan bağlam ile beraber iş hacimlerinin ve adetlerinin artacağı öngörülüyor.

2022’nin temel gündemi, Rusya – Ukrayna savaşı, artan emtia ve besin fiyatları, yükselen pahalılık ve paralelinde birçok ülkede yükselen yöntem faizlerinin kat açtığı nekahet kaygıları oldu.

Rapora bakarak, 2021 yılında Covid-19 pandemisi bir lahzada yükselen ilkah oranları ile hem küresel hem birlikte ulusal ölçekte içtimai, ekonomik ve ticari hayatta etkisini kaybetti. Fakat Küçük Ay 2022’birlikte başlayan Rusya – Ukrayna savaşı, Rusya’ya uygulanan yaptırımlara koşut yerine yükselen emtia ve besin fiyatları, pandemi döneminde yaşanan akçasal tevessü sonucunda yükselen para şişkinliği ve buna bedel adına bir nice ülkede kalıp bankalarının politika faizlerini artırması ile beraber ortaya çıkan nekahet riski 2022 yılında dünyanın temel gündemini oluşturdu ve yatırımcıların yatırım iştahını cesim ölçüde etkiledi.

Türkiye’birlikte bileşke ve mübayaa işlem hacmi 2021 yılı dünya esbak yıllarla benzerlik gösterdi

Rapora bakarak, 2022 yılında, dünyada muhassala ve mübayaa aktivitesinde 2021 yılı dış önceki yıllara eş tıpkısı takat sınırı gerçekleşirken Türkiye’bile birlikte benzer şekilde muamelat hacminde 2021 yılı haricinde geçmiş yıllara benzer bir başarım gözlemlendi. İşlem adetlerinde ise esbak yıllara kıyasla benzeri tutar düşüş kaydedildi. 2022 yılında dünyada kestirmece 3,5 trilyon dolar mesabesinde muhassala ve mübayaa işlemi gerçekleşirken bu miktar önceki yıllar ile benzerlik gösterdi. Türkiye’üstelik ise değeri açıklayan muamele hacmi 5,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türk Telekom 2022’nin bir tane ‘mega’ işlemi oldu

Türkiye’da TMT sektöründeki en balaban muamele Türk Telekom’un yüzde 55 oranındaki hissesinin Türkiye Huzur Fonu vasıtasıyla 1 bilyon 650 milyon dolar bedelle satın alınması oldu. Bu muamelat benzeri zamanda 2022 yılında Türkiye’dahi milyar dolar seviyesini aşan biricik ‘mega iş’ adına yöre plana çıktı. Teknoloji, medya ve uz iletişim sektöründeki tıpkısı değişik nazik işlem ise Getir’in yüzdelik 6,8’lik hissesinin aralarında Mubadala Investment Company, Sequoia Capital, Tiger Toptan üzere yatırımcıları içeren finansal yatırımcı grubunun yapmış olduğu 768 milyon dolar tutarındaki yatırım ile satın alınması oldu. Yarım milyar dolar eşiğini aşan bir ayrıksı iş ise Kalyon Ruz Enerjisi Üretim’in yüzdelik 50 hissesinin BAE kökenli International Ana Ortaklık Company vasıtasıyla satın alınması oldu.

Finansal yatırımcılardan 3,6 bilyon dolarlık muamele hacmi

Finansal yatırımcılar (özel sermaye, risk sermayesi, erinç fonları vb.) 2021 yılında 150 iş gerçekleştirirken yarattıkları prosedür hacminin mecmu muamelat hacmindeki payı yüzde 21 seviyesindeydi. 2022 yılında toplanmış 82 prosedür gerçekleştiren finansal yatırımcıların yapmış oldukları işlemlerin toplanmış prosedür hacmindeki payı ise geçtiğimiz yılın konusunda çıkarak yüzdelik 68 seviyesinde gerçekleşti.

Dream Games’in yüzde 9,3 hissesinin Index Ventures, Balderton Capital, Makers Fund, BlackRock Private Equity Partners, Kora ve Institutional Venture Partners’tan oluşan yatırımcı grubu marifetiyle 255 milyon dolar envestisman ile satın alınması, Insider’ın yüzde 9,9 hissesinin Qatar Investment Authority, 212, Sequoia Capital India, Wamda Capital, Endeavor Catalyst, Riverwood Capital, Esas Private Equity, ESPRO Investment marifetiyle 121 milyon dolar yatırımla satın alınması öne çıkan finansal yatırımcı işlemleri beyninde düz aldı.

Ecnebi yatırımcıların yarattığı prosedür hacmi evcil yatırımcıları aştı

Rapora göre, ecnebi yatırımcılar 2022 yılında bütün 67 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği muhassala ve satın alma prosedür sayısı, 2022 yılında esbak yıllara paralellik göstererek toplam işlem sayısının yüzdelik 32’sini oluşturdu. Buna rağmen, 2022 yılında yabancı yatırımcıların prosedür hacmi 3 bilyon dolar kendisine gerçekleşti ve bütün prosedür hacminden aldıkları hisse yüzde 58 ile domestik yatırımcıların üstünde kaldı. Antrparantez, 2022 yılında en iri evvel 10 işlemin yedisinin yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi üstelik ilgi calip tıpkısı sair yasakçı oldu.

Kamu işlemleriyle derece üretimi bu yıl birlikte devam etti

2021 yılında Devlet Gelgel Meydanları İşletmesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kaynaklı işlemler ile kamu kaynaklı işlemlerde cıvıltı yaşanmıştı. 2022 yılında ise Türk Telekom’un yüzde 55 oranındaki hissesinin Türkiye Yaşayış Fonu aracılığıyla 1 milyar 650 milyon dolar bedelle satın alınmasına melfuf olarak TMSF’nin Aynes Gıda’yı 43 milyon dolar bedelle Türkiye Ekincilik Cesaret Kooperatifleri’ne devri 2022 yılına ıstampa vuran diğer kamu kaynaklı işlemler oldu.

2023 yılı üzere nikbin beklentiler korunuyor

KPMG Türkiye Kurumsal Finansman Kürsü Başkanı Müşfik Cantekinler, 2023 yılına ilişik beklentiler üzerine yaptığı açıklamada “Cümle dünyada faziletkâr pahalılık, bir nice ülkede kalan yöntem faizleri ve sakinlik endişeleri ile birlikte halen bitmeme fail Rusya-Ukrayna savaşının, toptan yerine yatırımcı iştahını şekillendireceğini ifade etmek tür. Antrparantez uygulayım bilimi sektöründe sakıt değerlemeler ve bir nice ayrımlı sektörde ortaya çıkabilecek konsolidasyon fırsatları 2023 yılı beklentilerinde anne umde yerine yöre plana çıkıyor. Ülkemizde ise yukarıdaki gelişmelere eklenmiş namına tahaccüm, istihdam ve denk istikrarı hedeflerine yansımak için öngörülebilir servet ve düzem politikasının ekonomik göstergelerdeki etkisinin yatırımcı iştahı üzerinde etkisi olacağı düşünülüyor. bununla birlikte 2023 yılında ülkemizin mümasil coğrafyasında gerçekleşebilecek politik müphemiyet ve asayiş sorunları de bayağı yönlü gayrı riskler yerine değerlendiriliyor” dedi.

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Gökhan Kaçmaz ise, “Birleşme ve satın almalar envestisman yöntemleridir. 2022 yılı rakamları son 5-6 sene ile benzerlik gösteriyor. Bu yıl 209 nüsha satın alma ve muhassala işlemi oldu. Serencam yıllarda teknoloji, telekominasyon ve iletişim araçları sektörü ağırbaşlı benzeri yatırım aldı. Tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi ve resesyon beklentilerine koşut kendisine bir nice sektörde süreletme sürecine girilmesi ile alay malay 2023 yılı için iyimser beklentilerimizi koruyoruz ve bu düzelme ile muamele hacim ve adedinin artacağını öngörüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

KPMG Türkiye’nin raporunda 2023 yılına müteveccih başka beklentiler şöyle sıralanıyor:

2023 yılında bileşke ve satın almalar açısından uygulayım bilimi, iletişim araçları ve uz iletişim, endüstriyel üretim ve otomotiv, nakliyat, çıkar yol ve sağlık sektörlerinin öne çıkan sektörler beyninde düz alması bekleniyor.

Türkiye Sağlık Fonu tarafından hedeflenen önemli yatırımların hayata geçirilmesi, Artırım Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen şirketlerin ihale süreçleri ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın portföyünde düzlük düzlük mevcudat üzere ihale süreçlerini başlatması muamelat hacmini artırabilecek etkenler ortada yer alıyor.

Toplaşma ve satın alma aktivitelerinde asıl belirleyici hususun yatırımcı iştahı ve risk algısı olmakla gelişigüzel ecnebi yatırımcı ilgisinin alelhusus mühim sektörler amacıyla Türkiye’ye yöneldiği gözlemleniyor. bununla birlikte bileşke ve satın alma fırsatlarını görmek isteyen evcil şirketlerin de prosedür sürecine girmesi iş hacmini artırabilecek etkenler ortada yer alıyor.

2023 yılında toptan ve lehçe belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla beraber Türkiye’dahi muamele hacminin ve sayısının artması bekleniyor.

Share: