Çorum, Antalya ve Artvin’de bazı yurt tez kamulaştırılacak

Çorum, Antalya ve Artvin’de gâh taşınmazların çabuk kamulaştırılmasına değişmeyen verildi.

Konuya ait Reisicumhur kararları, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, Çorum’un Osmancık ilçesi Abece Mahallesi sınırları içerisinde meydan düz ve 6306 sınırlanmış Kıyamet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa kapsamında belirlenen hususi mülkiyete bahis taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla alay malay alanın taş düşme riski altında bulunması, altyapı ihtiyaçlarının karşılanamaması, bir kısmının kazı bilimsel sit alanı içerisinde kalması ve bayındırlık planında park alanı namına ayrılması cihetiyle Çevre, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağıışıklar Mahallesi sınırları içerisinde mevcut 122 cezire, 111 parsel numaralı taşınmazın, bölgede meydana mevrut orman yangını dolayısıyla ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi için Şişman Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle acele kamulaştırılmasına değişmeyen verildi.

Artvin’in Suret ilçesi Seyitler Mahallesi sınırları içerisinde mevcut bazı özel mülkiyete laf taşınmazların, “100.000 Içtimai Konut Projesi” kapsamında gerekseme mahsus yapılaşmanın ivedilikle sağlanması üzere TOKİ aracılığıyla tez kamulaştırılması kararı makbuz.

Share: