Yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnasının süresi iki sene uzatıldı

İmalat sanayisinde kullanılmak için yapılan eskimemiş makine ve donatı teslimlerindeki ekleme değer vergisi (KDV) istisnasının uygulanma süresi 31 Meyan 2024’e kadar uzatıldı.

Konuya ilgilendiren Cumhur Reisi Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, KDV Kanunu’nda Reisicumhur’na verilen mezuniyet uyarınca, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayisinde kullanılmak üzere yapılan kullanılmamış makine ve donatı teslimlerindeki KDV istisnasının uygulanma süresi 31 Fasıla 2024’e büyüklüğünde uzatılmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye bakarak, kararla imalat sanayisinde geçer kâh makine ve teçhizatlar amacıyla, imalatçılar envestisman teşvik belgesi alamamış olsalar dahi, bunların alımının KDV’den derogasyon yerine yapılmasına ilgilendiren uygulama Reisicumhur yetkisi çerçevesinde 2 yıl elan uzatılmış oldu.

Share: