NUH’UN GEMİSİNİN SIRRI İSTANBUL’DA İNCELENİYOR

AĞRI’üstelik Nuh’un Gemisi’hangi ilgili kalıntıların olduğu melhuz alandan alınan numuneler İstanbul Maharet Üniversitesi Laboratuvarı’na getirildi. Sonuçların ardından alanda Nuh’un Gemisi’nin izleri var mı, bulunmayan mu belli tür. Mücahede süreçleriyle ilişkin da açıklamalarda kâin Prof. Dr. Mustafa Kumral, Bir tufandan çıktık, bunların izleri var mı, yok mu Bunu ortaya koymamız geçişsiz. Göbeklitepe keşfedildi, acun tarihi sıfırlandı. Biz birlikte acaba bu keşifle böyle aynı yola gidebilecek miyiz dedi. Prof. Dr. Emniyetli Çitfçi dahi, Yapacağımız benzeri keşifle sonuçlanacaksa bu iri bir keşif olacak. Jeokimya ve minerolojiye dair himmet olacağı amacıyla tartışma getirmez sonuçlar bulacağını beklenti ediyorum dedi.

Kutsal kitaplarda anlatılan tufanda sabık Nuh’un Gemisi yüzyıllardır aranırken, bir yandan Veca Dağı’nda olduğuna inanılıyor. Nuh’un Gemisi kalıntılarının olduğu düşünülen alanda Veca İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile İstanbul Ustalık Üniversitesi (İTÜ) aracılığıyla kurulan araştırı ekibi tahminî 2 ay evvel iş başlattı. Il koordinesinde özel izinler alınarak ölçülü say alanından toplanan 30’a mümasil kayaç ve yer numuneleri, araştırılmak için Dert’dan İstanbul’a, üniversitenin laboratuvarına getirildi. Ayrımlı disiplinler içerisinde çalışılan süreçle ilgili, çalışmada kayran kayran İTÜ Rektör Yardımcısı ve Beyaz Zehir Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral ve İTÜ Yer Bilimi Mühendisliği Kürsü Başkanı Prof. Dr. Güvenli Rençper açıklamalarda bulundu.

Kestirmece 1 kamer sürmesi hedeflenen laboratuvar çalışmalarının peşi sıra Nuh’un Gemisi’nin izleri var mı, yok mu muhtemelen kabil.

‘FARKLILIKLAR NUH’UN GEMİSİNE Mİ İŞARET EDECEK

İTÜ Rektör Yardımcısı ve Eroin Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, Hedefimiz acep buradaki çatı, etraftaki genel jeolojik yapıdan farklı mı, değil mi Bunu ortaya koymak. Cesim ve yurt gözlemler yapılacak. Bunlar kimyevi analizlere bağımlı tutulacak. Bu kimyevi analizlerde dahi o yapının geneldeki minerolojiyle o bölgenin jeolojisiyle akla yatkın bire bir kimyaya ehil değil mi, arada ayrımlılık var mı Bu farklılık Nuh’un Gemisi’hangi mi belen edecek bunları de bulmak için gerçekleştirdiğimiz tıpkısı düzentileme olacak dedi.

‘MİLYARDA 1 MERTEBESİNE BÜYÜKLÜĞÜNDE ELEMENTLERİ OKUMA İMKANINA SAHİBİZ’

Prof. Dr. Kumral, Bu çalışmanın sonuçlarına göre proje elan dahi detaylandırılacak. O toprak genel anlamında ele alınacak. Haddinden Fazla henüz mufassal örneklemeler yapılacak. Yeraltının tabiri caizse tomografisi çekilecek. Tıpkısı tufandan çıktık, bunların izleri var mı, bulunmayan mu Bunu ortaya koymamız geçişsiz. Bu tufan sonrasında gemiyi boşaltan insanlar nerede yerleşik ayla geldiler, bununla ilgilendiren bulgularımız olacak mı Olamaz mı Bunlar hep mufassal şekilde araştırılacak. Buradaki numuneler o bölgenin ayrımlı yerlerinden makbuz. Kaya numuneleri, yerey numuneleri, düşey yönde sistematik numuneler makbuz. Bunlar minerolojik açıdan bakılacak. Kabadan inceye akıllıcasına jeokimyasal açıdan birlikte incelenecek. Analizlerimizde milyarda 1 mertebesine büyüklüğünde elementleri kiraat imkanına sahibiz. Bu gemiye ilişik bakaya hangi benzer Ongun gemiyse, uzvi gemiler bulabilecek miyiz Bunlara de bakılacak ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kumral, Geminin süresince bir yaşam vardı. İnsanlar bu geminin içinde yaşadılar, bunlara ilişik bakaya var mı yok mu incelenecek. Göbeklitepe keşfedildi, dünya tarihi sıfırlandı. Tığ da acep bu keşifle böyle tıpkı yola gidebilecek miyiz Bunu araştırmalarımız sonucunda hep bu arada göreceğiz. Her şeyden önemlisi bugüne kadar yapılmış sunu kapsamlı mesai dedi.

‘YAPININ DOĞAL MI, YAPAY MI OLDUĞU ANLAŞILACAK’

İTÜ Yer Bilimi Mühendisliği Kürsü Başkanı Prof. Dr. Tehlikesiz Rençper ise, laboratuvarda gerçekleştirilecek çalışmaların Faz 2 kendisine adlandırılabileceğine ilgi çekerek, Örnekler bir tedbir sürecinden geçiyor. Bunlar farklı süreçlerden geçtikten sonra mineral içerikler ve element içerikler için analiz edilecekler. Sahada deli tıpkı bina diyoruz zira civarıyla yapı bilimsel kendisine acayip tıpkı çatı var. Bunun sentetik ya da saf olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu belirgi yemeden içmeden bu bina değil civarını birlikte örneklediğimiz üzere civarı ve çatı ortada bire bir kimyevi hilaf var mı yoksa, ahenkli mu buna bakacağız. Uyumluysa bu saf ayrımsız yapı diyeceğiz. Uyumsuzsa, Safha 3 çalışmasıyla henüz teferruatlı tıpkısı örnekleme yapmamız gerekecek. Hakeza bir sefine kalıntısı varsa bu ahşapların taşlaşmasını bekleriz, taşlaşmış odun peki. Bunun tıpkı dokusu vardır. Hakeza belirtiler var mı mikroskop çalışmaları gösterecek. Jeokimya ve minerolojiye dair mücahede olacağı üzere tartışma getirmez sonuçlar bulacağını beklenti ediyorum diye konuştu.

‘TARTIŞMALAR AKIBET BULACAK’

Prof. Dr. Rençper, Proses içerisinde bir nice görüntülere dayalı, gözlemlere dayalı çalışmalar yapılmış. Buradaki amacımız bu ölçekte ilk kez. Biz özel izinle bu çalışmayı yaptık. Yapacağımız bire bir keşifle sonuçlanacaksa bu şişman tıpkısı sezme olacak. Tersi aynı nitelik bile olabilir ama bildirme azından tartışma burada sonlanacak. Diyeceğiz ki; yer bilimi, mineral bilimi, jeokimya şurası diyor. Burada hakeza tıpkı yapı bulunmayan. Bu tamamen doğanın oyunu. Bozuk tıpkı kayşa sahası. Ayrımsız gemi silueti oluşuk. Buna benzeri bekçi yutmak lazım. Bu tıpkısı efsane, burada değilse nerede şeklinde arayışlar sürecektir. O kesim cazibesini kaybetmeyecek. Sefine olduğu söylenen şeyin Balkı Dağı ile da tıpkısı ilişkisi namevcut. Arayışlar bitmeme edecek. Sonuçları tığ bile merak ediyoruz. Kestirmece 1 kamer içerisinde sonuçlar çıkabilir ifadelerini kullandı.

Share: