Kesk İzmir’den Bütçe Protestosu: “Saray, Savaş ve Rant Bütçesini Kabul Etmeyeceğiz”

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri zaman İzmir’de aynı araya gelerek TBMM’de görüşülen 2023 yılı bütçesini ihtarname etti. “Sermayeye değil, emekçiye bütçe” sloganı atan memurin, “Simgesel oylamalarla halkı, emekçilerin bütçe hakkını namevcut farzımuhal yapılan saray, kavga ve rant bütçesini asla kabul etmeyeceğiz. İktidarın bazen kesimlere tıpkısı cirim üs aktarması ağız ağıza seçime endeksli olup kaşıkla vereceğini kepçeyle toplayacağı anlamına gelmektedir” açıklamasını yaptı.

KESK üyeleri bugün İzmir Konak Meydanı’nda bir araya gelerek TBMM’de görüşülen 2023 yılı bütçesini protesto etti. “Kurtuluş bulunmayan biricik başına, ya hep beraber evet hiç birimiz”, “Sermayeye değil, emekçiye bütçe” ve “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganı atan kamu emekçileri hükümete reaksiyon gösterdi.

“KAYNAKLAR KİMLERİN FAYDASI İÇİN KULLANILIYOR?”

KESK İzmir Şubeler Platformu Ahit Sözcüsü Mustafa Büzük matbuat açıklamasını yaptı. Çekinmezlik şunları söyledi:

“Sembolik oylamalarla halkı, emekçilerin bütçe hakkını bulunmayan sayarak yapılan saray, kavga ve rant bütçesini asla kabul etmeyeceğiz. Bu bütçede ne görüyoruz. Kaynaklar, gelirler kimlerden toplanıyor, kimlerin faydası için kullanılıyor? Bütçeler, yoksuldan alıp zengine ita politikasının en anne ara bulucu yerine kullanılmaktadır. Zira bütçelerin ana kaynağını oluşturan vergilerin tüm yükü özellikle tığ emekçiler görünmek amacıyla halka yıkılırken, alacak istisnası, muafiyeti, affı, indirimi, motivasyon, Hazine garantisi üzere yollarla zenginler, patronlar kollanmaktadır. ‘Vergi harcaması’ adı altında temas yıl on milyarlarca kazanç gelirinden vazgeçilmektedir. Söz Gelişi, 2021 yılında toplanması hedeflenen her 100 TL’lik verginin 25 TL’sinden sermeye lehine vazgeçilmiştir. Toplanan vergiler daha çok bize kere, su, hayatiyet adına dönmemekte, aksine öğün, akarsu, köprü, tünel için antrparantez aylı miktarda dünyalık alınmaktadır. Vergilerimiz, hizmet alsak üstelik almasak birlikte Amme Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri denilen site hastanesi, defa, köprü, tünel yapan şirketlere, Kırat Korumalı Yatırım (KKM) sistemine Kaynak garantisi adına aktarılmaktadır. Kamu hizmetlerine ayrılan kaynaklar-yatırımlar anbean azaltılmakta, afiyet ve terbiye başta koyulmak için kamu hizmetleri piyasalaştırılmaktadır.

“ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA”

2023 yılı bütçesi aynı faiz bütçesidir. AKP, MHP kuvvet bloğu sonuç yıllarda anbean anaparaya yetişecek oranda faize hamur ayırmaktadır. Bütçeden ürem giderleri üzere, KKM üzere ayrılan tutar dünya 566 bilyon TL ayrılmıştır. Bu bile bütçede üçüncü sıraya getirmektedir nema giderlerini. İktidarın değme fırsatta faize karşı olduğunu belirtmesinin nazik ayrımsız dalavere olduğu bütçede engelsiz görülmektedir. 2023 yılı bütçesi bire bir zamanda tıpkı intihap bütçesidir. İktidarın kimi kesimlere tıpkı cirim töz aktarması ağız ağıza seçime endeksli olup kaşıkla vereceğini kepçeyle toplayacağı yeniden değerleme oranlarından da anlaşılmaktadır. 2023 yılı bütçesinde toplanacak değme 100 lira verginin genişlik bir iki 15 TL’si silahlanma amacıyla harcanacaktır. Sırtını halka, emekçilere yüzünü ise sermayeye ve patronlara dönen bu bütçelerle geldiğimiz meydan ortadadır. Hanay pahalılığı ve aylakçılık vakayiname tıpkı kuzuluk gelmiştir. Türkiye ‘Asgari Ücretliler Ülkesi’ cehennemine dönüştürülmüştür. 20 Sene evvel minimum ücretin 3.25 ceberut olan kamu emekçisi maaşı Zaman 1.8 katına düşmüştür. Sayı Farkı amme emekçisinin aya maaşı minimum ücretin çıktı altına düşmüştür. Sunu düşük kamu emeklisi aylığı 3 bin 500 TL civarındadır. Bu koşullarda minimum ecir hala açlık sınırının altında tartışılmaktadır. Oysaki kim 2023 Aile ayında açlık sınırı 8 bin 600 TL namına öngörülmektedir.”

Share: