Zirai Kuraklıkla Mücadele Takip ve Eylem Planı

Samsun İli Zirai Yağışsızlık İl Akse Merkezi ekibi, Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Eylem Planını görüştü. Alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Tarımsal Kuraklıkla Uğraş ve Gösteri Planı çerçevesindeki toplantı, Samsun Ilbay Yardımcısı ve Canik Kaymakamı Mahmut Halal başkanlığında Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Derinti Salonunda Zirai Susuzluk İl Kriz Merkezi ekibinin katılımıyla yapıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Kuvvetli, toplantıda yaptığı konuşmasında, “İklim değişikliğinin, önümüzdeki itidalli ve detaylı vadeli dönemde oluşturması beklenen münasebetsiz etkilerine tedbir fayrap etmek, yağışsızlık esnasında ve yağışsızlık sonrasında alınacak tedbirleri tespit etmek, kuraklığın etkilerinin İlimiz ölçeğinde minimal düzeyde kalmasını sağlamak bu gösteri planı ve tıpkı çerçevedeki toplantılarımızın esas amacıdır. Bu itibarla zaruri tedbirlerin alınması amacıyla 2018- 2022 Yılı Samsun İli Tarımsal Kuraklıkla Uğraş Stratejisi ve Gösteri Planı müstahzar olup, içinde bulunduğumuz günlerde bu planın uygulamasının akıbet aşamasına gelinmiş bulunmaktadır. 2023- 2027 Yılı Samsun İli Tarımsal Kuraklıkla Savaş Stratejisi ve Gösteri Planı hazırlığı ise bitmeme etmekte ve önümüzdeki Karı- Gücük Ay ayında hazırlanmış olacaktır. Zirai Kuraklıkla Savaşım Stratejisi ve Eylem Planı elden yağışsızlık olduğu yıllarda alınacak önlemleri değil normal koşullarda de alınacak önlemleri içermektedir. Burada esas tasavvur; kamuoyunun dimağ düzeyini artırarak kamu paydaşların sürece karışma edilmesiyle arz ve irade yönetimini üstelik dikkate alarak, çevresel açıdan sürdürülebilir tarımsal su kullanım planlaması ile kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde ileriye dönük lazım tedbirlerin alınmasını, kriz dönemlerinde ise etkili bir uğraş programını uygulayarak kuraklığın etkilerinin minimum düzeyde kalmasını sağlamaktır” dedi.

Vali Yardımcısı Mahmut Halal ise akıbet yıllarda yaşanan iklim değişikliği sebebiyle kuraklığın büyük ve aciliyet bildirme fail olan aynı bahis olduğunu belirterek, “İklim değişikliği çıktı benzeri belde sorunu olmaktan mavera direkt eş yaşamının sürdürülebilirliğini sağlayabilme sorunudur. Gelecek nesillerin dirim standardının sağlanabilmesi amacıyla abuhava değişikliğine alın vacip önlemleri almak imdi kaçınılmaz görünüyor. Meselenin ekincilik sektörüne huysuz etkilerini minimize gitmek, önceden ilaç ahzetmek ve devir paydaşlarını abuhava değişikliğine ahenk ve azaltım konularında henüz dahi bilinçlendirmek amacıyla Tarımsal Kuraklık İl Akse Merkezi üyelerimizle alacağımız kararların ilimiz için çokça hayır olacağına inanıyorum” diyerek konuştu.

Güruh sonrası alınan kararlar

Tarımsal Yağışsızlık İl Kriz Merkezi üyelerinin da düşünce ve önerilerinin alındığı toplantıda şu kararlar makbuz:

“İl Zirai Kuraklık Gösteri Planı adımlarının uygulanması. Bitkisel üretimde ‘salma sulama’ yöntemlerinden kaçınılması yönünde kamuoyunun bilgilendirilmesi. Kurağa ve faziletkâr sıcağa dayanıklı bakir tescil edilen çeşitlerin fellah şartlarında üretiminin yaygınlaştırılması üzere; araştırma enstitüsü, editör ve rençper bağı ve işbirliğinin güçlendirilmesi. Meyvecilikte, kurağa dayanıklı birkaç akarsu tüketen bilgili kullanımının yaygınlaştırılması. Münavebeli ekim ve ürün rotasyonu uygulamalarının yaygınlaştırılması. Toprakta kâin suyun muhafazasını zait yerey işleme ve yer kullanım tekniklerinin yaygınlaştırılması ile rençper yetişek ve neşir çalışmalarına ciddilik verilmesi. Tarım sigortası bilincinin artırılması. Baran suyu hasadı uygulamalarının yaygınlaştırılması. Su tasarrufu sağlayacak gündeş sulama yöntemlerinin desteklenmesi. Yerüstü su ambarlama tesislerinin tamamlanması, kayran altı su depolarının maksimum tagaddi ile arz faziletkâr seviyelerde tutulması amacıyla muktezi çalışmaların tamamlanmasına görüş birliğiyle karar verildi.” – SAMSUN

Share: