Yapı Kredi’den yılın ilk yarısında ekonomiye 731 milyar TL kök

Çatı Cesaret (#YKBNK), ülke ekonomisine yılın ilk yarısında 731 bilyon teklik cins sağladı. Konsolide bazda etkin büyüklüğü yüzdelik 78 almanak artışla 991 milyar TL’ye yükselen Bina Yüreklilik’nin nakdi yüreklilik hacmi yüzde 61 artışla 513.3 bilyon liraya, toplanmış mevduatı ise 517,7 bilyon TL’ye ulaştı. Kıvrak likidite seviyesini koruyucu Bina Yüreklilik’nin anamal ehliyet rasyosu ise yüzde 16,7 oldu. Bankanın bu dönemde kemiksiz eş ise 19,2 bilyon liralık kendisine gerçekleşti.  

Toptan kendisine konjonktürel belirsizliklerin hakim olduğu yılın evvel yarısında bile ilkin büyüklük ekonomisi doğmak amacıyla birlik paydaşlara değer katmayı sürdürdüklerini rapor fail Çatı Cesaret CEO’akarsu Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “2022’nin önceki yarısında ülkemiz ve kamu paydaşlarımıza duyduğumuz takı neticesinde hareketli performansımızı devam ettirerek, ülkemiz ekonomisine nakdi ve gayrı nakdi krediler aracılığı ile 731 bilyon TL katkı sağladık. Asıl bankacılık gelirlerimizi 31,2 bilyon liraya çıkardığımız bu dönemde hayat dolu likidite seviyemizi ve resülmal yeterliliğimizi korumayı sürdürdük. Itimat hacminde özel bankalar arasındaki pazar payımız yüzde 16,1, alıcı mevduat hacminde ise yüzdelik 13,9 oldu.”

“Yüreklilik kartlarına önderlik ediyor, hususi bankacılıkta fark yaratıyoruz”

Türkiye’deki emniyet kartı pazarının mimarı olmanın verdiği sorumlulukla sektörü mübalağa etmek ve yükseltmek hesabına çalışmaya devam ettiklerini tamlayan  Erün, “Yüzde 16,8’lik kredi kartı algı bakiye aksata payı ve 13,9 milyona ulaşan cesaret kartı adediyle yıllardır sektörün lideri olan World’ü yemeden içmeden ayrımsız güven kartı namına görmüyor, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak muhtelif çözüm ve faydalar sağlayan benzeri zemin namına konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz parçalanmamış yenilikçi çalışmalar ve teknolojik altyapımızla yalnızca ülkemizde değil, global anlamda dahi güven kartları sektöründe yeni afak açmaya bitmeme ediyoruz.” dedi.

Çatı Itimat’nin Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi alanında üstelik devir lideri olduğunun altını çizen Erün şu değerlendirmede bulundu: “Yapı Kredi Hususi Bankacılık müşterilerimizin finansal ve mali sıfır seçme tip varlığını profesyonelce yöneterek birikimlerini yeryüzü iyi şekilde koruyoruz. Yönettiğimiz varlık ile özel bankacılık ve huzur yönetiminde sektörün arz büyüğüyüz. Envestisman fonu pazarında birlikte engelsiz açıklık lideriz. Sektörlerinde avangart iştiraklerimiz Çatı Kredi Portföy ve Bina Cesaret Yatırım’ın da katkılarıyla müşterilerimize sağladığımız bütünleşik hizmet yardımıyla yönettiğimiz 140 milyar TL’yi aşan toplanmış geçim ile hususi bankacılık ve geçim yönetiminde kısım lideri olmanın gururunu yaşıyoruz.”

“Geleceği sürdürülebilirlik odağında mensur etmeye kararlıyız”

Çatı Emniyet’nin yapılış misyonu doğrultusunda yalnız konuşu gelişim namına değil; topluma, insana ve doğaya bacanak sürdürülebilir tıpkısı gelecek amacıyla var gücüyle çalışmayı sürdürdüğünü vurgulayan Erün, “Sürdürülebilirlik stratejimizi, eş değer yaratmaya dayandırıyor, cemi çalışmalarımızı bu stratejimiz doğrultusunda planlıyor ve yönetiyoruz. Bu alanda yaptığımız icraat uluslararası alanda üstelik takdir görüyor. Yılın önceki yarısında 19 ülkeden 37 bankanın katılımıyla, sağladığımız 810 milyon dolarlık sürdürülebilirlik kriterlerine sadık sendikasyon kredimiz bu alanda üstlendiğimiz sorumluluğa olan inancın ayrımsız göstergesi.” dedi.  

S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi kapsamında ‘The Sustainability Yearbook 2022’ şirketleri arasına girmeyi başardıklarını belirten Erün, “Şirketlerin ayrıntılı vadeli çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) risklerine karşı direncini ölçen MSCI ESG derecelendirmesinde Türkiye’üstelik AA seviyesinde fakül alan bir tane banka olarak ‘Reis’ sınıfında vadi aldık. Toplumsal eşey eşitliğini değme alanda savunan benzeri çekicilik yerine, 2022 yılında birlikte uluslararası ortalamalarının üstünde tıpkı performans sergileyerek Bloomberg Seks Eşitliği Endeksi’ne girmeye adalet kazandık. Önümüzdeki dönemde üstelik sürdürülebilirlik alanındaki avangart çalışmalarımızla sınırları kaldırmaya bitmeme edeceğiz” diyerek konuştu.

Yapı Emniyet’nin 30 Haziran 2022 tarihli konsolide finansal sonuçlarına ilişkin berceste göstergeler:

Bütün aktifler : 991 bilyon TL

Hep nakdi krediler : 513,3 milyar TL

Bütün almaç mevduatı: 517,7 bilyon TL

Kemiksiz Ekip kârı : 19,2 milyar TL

Temel Bankacılık Gelirleri : 31,2 milyar TL

Hareketlilik giderleri : 8,1 milyar TL

Bina Cesaret’nin iki sınırlanmış ortaklığının sermayesi azaltıldı

 

Çatı Itimat’den emeklilere 2.750 TL’ye vasıl akçe promosyon!

 

Bina Yüreklilik kadın etkin oranında göz liderliğini bu sene bile sürdürdü

 

Çatı Itimat’den yeniden bire bir geçmiş: Kül dekontlar dijitale taşınıyor

 

Share: