Vekâlet 2021’de 209 bin nişane denetledi

Ticaret Bakanlığı, 2002’den bu yana koordine ettiği ortalık gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde 20 yılı geride bıraktı.

Denetimlerle itimatsız ve yakışıksız ürünlerin tüketiciye ulaşmasının engellenmesi ve bunların kez açtığı nahak rekabetin önlenerek, piyasada adaletli rekabet ortamının üretim edilmesi amaçlanıyor.

İncelenen iz sayısı yüzdelik 12 arttı

Bu kapsamda 2021’de denetlenen yayın sayısı ayrımsız önceki yıla nazaran yüzdelik 12 artarak 187 bin 127’den 208 bin 948’e yükseldi. Denetlenen ürünlerin 11 bin 813’ü aksi, 642’si itimatsız bulundu. Münasebetsiz mevcut partilerin oranı yüzde 5,7, güvensiz bulunanların oranı birlikte yüzdelik 0,3 namına kaydedildi.

Geçen sene sunu haddinden fazla denetlenen ürün gruplarına bakıldığında, gıda maddeleri ile gıdayla birlik fail özellik ve malzemeler, kimyevi ve uzvi gübreler, biyosidal mahsulat, yemleme, erke verimliliği, asansör, elektrikli ekipmanlar, amade beton ve hazır beton dışındaki yapı malzemeleri denetimlerinin öne çıktığı görüldü.

İthal ürünler dahi denetime girdi

Yetkili kuruluşlar tarafından iç piyasada denetlenen 208 bin 948 tümen ürünün 30 bin 355’inin ithal ürünler olduğu belirlendi. İthal ürünler, toplanmış denetlenen ürünlerin yüzde 15’ini oluşturdu.

Denetlenen ithal ürünlerin 29 bin 488 partisi akla yatkın, 813’ü uygunsuz, 54’ü ise itimatsız bulundu.

Aksilik belirleme edilen birlik ürünler içre ithal ürünlerin oranı yüzde 7 yerine belirlendi. söz konusu cesamet 2020 yılında yüzde 23’ü bulmuştu.

Emniyetsizlik tespit edilen umum mahsulat zarfında ithal ürünlerin oranında da tenakus görüldü. 2020’de yüzde 11 olan söz konusu ihtişam, 2021’birlikte yüzdelik 8’e düştü.

İthal ürünlerde sunma çok kavisli işaret sayısı kozmetiklerde

2021’dahi denetlenen ithal ürünlerde yakışıksız yapıt sayısının sunma efdal olduğu evvel 5 iz grubu, kozmetikler, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, makineler, besin ürünleri ve elektrikli ekipmanlar kendisine sıralandı.

Denetlenen ithal ürünlerde güvensizlik tespitinin yer faziletli çıktığı evvel 5 ürün grubu ise elektrikli ekipmanlar, erke verimliliği, kırtasiye ürünleri, makineler ve başka tüketici ürünleri oldu.

Güzeşte yıl planlı denetimler neticesinde aksi ve itimatsız olduğu tayin edilen ürünlere meri yönetsel nakdî ceza 217 milyon 367 bin 979 liralık adına kayıtlara geçti.

Market denetimleri sonrası fiyatlara dikkat çekti!

 

Market soruşturmasında karar

 

Zincir marketlerle ilişik anket derinleştiriliyor

 

Share: