TTK Amasra Müessesesi’ne başmuallim atandı

BARTIN’ın Amasra ilçesindeki eroin faciasının arkası sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Poz Müdürlüğü’nde, gösteriş müdürü ataması yapıldı. Zonguldak Kozlu Tekebbür Müdür Yardımcısı Beklenti Değirmenci, Amasra poz müdürü adına atandı.

TTK Amasra Poz Müdürlüğü’ne mecbur ocakta meydana gelen facianın arkası sıra sormaca kapsamında Amasra Barış Ukubet Hakimliği; TTK Amasra Gurur Müdürü Cihat Özdemir, TTK Amasra Organizasyon İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, teknikten sorumlu müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, TTK Amasra Büyüklenme İşletme Başmühendisi Mehmet Tural, aksiyon güvenliği ofis başmuallim vekili Volkan Soylu, beyaz zehir mühendisi Uzun Okumuş, beyaz zehir mühendisi İbrahim Kağan Mengeş ve emniyet mühendisi Şahan Kahraman’ın ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ suçundan tutuklanmalarına değişmeyen verdi.

TTK Umumi Müdürlüğü yoluyla Amasra Çalım Müdürlüğü’ne atama yapıldı. TTK Genel Müdürlüğü, Zonguldak Kozlu Poz Müdür Yardımcısı Ümit Kırmacı’yi Amasra gösteriş müdürü kendisine atadı. Ataması evvel yapılan Ümit Değirmenci ile TTK Umumi Müdür Muavini Fazıl Uncu, Amasra Müessesi İşletme Müdürü Batuhan Yaşar ve Personel Müdürü Ramazan Kader, Amasra Kaymakamı Ölçü Perçi’yi makamında görüşme etti.

Share: