Tasarruflarda yeğleme yeniden döviz ve zer

Döviz mevduatları bütün tevdiat içre ağırlığını korurken iştirak bankaları mevduat bankalarının uğrunda bulunuyor. Katılım bankalarında bütün mevduatta en fazla DTH payına erbap il ise yüzde 71,6 ile Tunceli, yatırım bankalarında ise birincilik yurtdışında. 

Döviz mevduatı ve dolarizasyon tartışmaları Türkiye’nin sonsuz gündem maddesi. Bankacılık Düzenleme ve Bakı Kurumu (BDDK) şirketlere TL itimat istimal üzere döviz mevduatı sınırlaması getirirken bireylerde elan döviz mevduatlarına yönelik bire bir kısıt bulunmuyor. Serencam dönemde kâh yayınlarda ‘döviz stokçuluğu’na ilişik haberler çıksa dahi bankalardaki döviz mevduatı serbest etraf ekonomisi zarfında değerlendirilmeye devam ediyor. BDDK’nın açıkladığı sektörün önce altı ayındaki veriler katılım bankalarının bütün mevduat ortamında payları bağan olsa üstelik mevduatlarının yüzdelik 41’inin yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin değerli dünya DTH (döviz mevduatı) olduğunu ortaya koyuyor. Çiy Turhan’ın Dünya’daki haberine göre tevdiat bankalarında ise toplanmış yatırım süresince tekrar yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin değerli dış DTH oranı yüzdelik 36 seviyesinde. Hem amme hem birlikte katılım bankalarında yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin değerli mevduatının hep mevduattaki payı ise yüzdelik 20. Paydaşlık bankalarında TL cinsi mevduatın payı ise vakit kaybetmeden yüzdelik 19,7 iken mevduat bankalarında ise TL cinsi mevduatın bütün mevduattaki payı yüzde 23,7.

Iştirak bankasında sunma efdal DTH oranı Tunceli’dahi

2022’nin ilk yarısına dair illerdeki bankacılık sektörünün görünümüne ilişik Fintürk verileri BDDK vasıtasıyla açıklandı. DTH’ların değişimi ise bu yüksek pahalılık ve değer kaybeden TL görünümünde dikkatle izleniyor. İllerde ortaklık ve tevdiat bankalarındaki mevduatlara ait ayrıntılar ortaklık bankalarının DTH üstüne mevduat bankalarının ilerisinde olduğunu gösteriyor. Katılım bankalarında toplanmış yatırım zarfında yüzdelik 41 oranında DTH olsa üstelik gâh illerde bu cesamet yüzdelik 71’i bile aşıyor. Katılım bankalarında sunma çok DTH mevduatı oranına erbap olan toprak yüzdelik 71,6 ile Tunceli. Onu yüzde 71,1 ile Hakkari izlerken, Kilislilerin katılım bankalarındaki DTH mevduatının toplam mevduata oranı yüzdelik 70,34. Bingöl’da yüzdelik 67,7, Ardahan’de yüzdelik 67,1, Şırnak’ta ise çap yüzdelik 67,03 seviyesinde. Katılma bankalarında DTH oranının genişlik düşük olduğu memleket ise yüzde 18,9 ile Ankara. Ankara’yı yüzde 27,8 ile Karabük, yüzdelik 29 ile Kocaeli, yüzdelik 39,7 ile üstelik Çorum izliyor. Yurtdışında yaşayanların ortaklık bankasındaki DTH oranı ise yüzdelik 56 seviyesinde.

Katılma bankalarında bağan payı olan TL mevduata denk yeryüzü fazla bütün mevduatta TL tevdiat payına sahip devlet yüzde 48,82 ile Artvin.

Yatırım bankalarında sunma faziletkâr oran yurtdışının

Tevdiat bankalarında ise toplanmış mevduat süresince DTH mevduatı oranı yüzdelik 36 seviyesinde. Yatırım bankalarında mecmu mevduata göre oranlandığında genişlik faziletkâr DTH mevduatı yüzdelik 67 ile yurtdışındakilerin oluyor. İkincilik ise yüzde 59,5 ile Yozgat’ta bulunurken, Aksaray’birlikte tevdiat bankalarında DTH mevduatının payı yüzdelik 58,15 ile ikinci sırada bulunuyor. Nevşehir’dahi yüzde 57,3, Kırşehir’dahi yüzdelik 55,1, Gümüşhane’da ise yüzde 53,6 mevduat bankalarındaki DTH mevduatı oranı. Paydaşlık bankalarında DTH yatırım oranı yüzdelik 71’i aşarak birinci sırada olan Tunceli’nin tevdiat bankalarındaki DTH oranı yüzdelik 51,8’i buluyor. Yatırım bankalarında DTH mevduatının payının yeryüzü bağan olduğu ile yüzdelik 15 ile Kastamonu, onu yüzdelik 22,1’lik pay ile Karabük izlerken, Ankara yüzdelik 23,26 paya erbap durumda. Tevdiat bankalarında TL mevduatta arz erdemli payı alan diyar yüzdelik 51,2 ile Ardahan. Ardahan’ın ardından yüzde 49,23 hisse ile Kars, yüzde 47,95 ile Çanakkale geliyor.

Öte yandan hem mevduat hem birlikte iştirak bankalarının ortaklaştığı konu ise kızıl mevduatının toplanmış mevduattaki oranı. Mevduat bankalarında bile katılma bankalarında de altın mevduatının hep mevduata oranı yüzdelik 20 seviyelerinde.

Şirketlerin KKM hesaplarında mankafa çevrim zamanı: 87 milyarlık ifa

 

KKM cazibesini koruyor

 

KKM ve iltihak hesaplarında biriken cirim arttı

 

Share: