SUTAŞ, Rusya’dan kömür ithalatına son verdi

Avrupa Birliği (KEZ) ülkelerinin nisan ayında akseptans ettiği, Rusya’dan kömür ithalatını yasaklamayı içeren müeyyide paketi, intikal sürecinin sona ermesiyle uygulamaya girdi.

Böylelikle, yılda 8 milyar ekü değerindeki Rusya kökenli yahut Rusya’dan ihraç edilen kömür ve farklı gâvur fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AKARSU’ye aktarılması yasaklandı.

SUTAŞ’nin Rusya’ya yönelik erke alanındaki yaptırımların ilki kömür kurum yasağıydı. Rusya’dan petrol dış alım yasağının ise meyan ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Rusya, SU ülkelerine sunu çok kömür tedbir eden talih konumundaydı. Rusya, kömür ihracatının yaklaşık yüzdelik 25’ini Avrupa’ya yapıyordu.

SUTAŞ ülkeleri ise mecmu kömür ithalatının yüzdelik 45’ini, neşelilik üretiminde geçer not termal kömürün da yüzdelik 70’ini Rusya’dan sağlıyordu.

Rusya Erke Bakanlığı verilerine bakarak, Rusya 2021’dahi AKARSU’ye 48,7 milyon ton kömür sattı.

6 ayda taş kömüründen 600 milyon teklik gelir elde edildi

 

ABD’nin kömür üretimi %2,7 arttı

 

Share: