Ocak ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’ndan Tahkiye Vatandaşlara Yönelik Yıpranmamış Strateji Belgesi ve Gösteri Planı (2022-2030)

Sülale ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı eliyle hazırlanan Anlatı vatandaşlara müteveccih 2022-2030 yıllarını kapsayacak bakir Izleme Belgesi ve Eylem Planının hedefleri belirlendi. Yetişek, istihdam, keyif, barınma, sosyal müzaheret ve içtimai bakım kalkmak amacıyla 6 farklı alanın vadi aldığı bakir planda, Roman vatandaşların hayat koşullarının iyileştirilmesi ve hanay standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Hikâye Vatandaşlara Yönelik Takip Belgesi ve Eylem Planı (2022-2030) tedarik sürecine ilgili yol haritasını hazırlayan Vekillik, öncelikle ilişkin paydaşlarla çalıştaylarda ayrımsız araya geldi. Çalıştaylarda 2016-2021 eylem planı çerçevesinde yapılan operasyon, aktüel konular, sorunlar ve hal önerileri görüşüldü. Çalıştayların birlikte uluslararası sözleşmeler, gösteri planları, millî mevzuat, ilişkin Bakanlıkların stratejik planları ve kayırıcı siyaset belgeleri incelendi.

İlgili yeni kamu gelgel ve kuruluşların düşün ve önerileri makbuz

Daha çok paydaşa ulaşabilmek amacıyla Tahkiye vatandaşlara sunulan hizmetlerle ilgisi olan, Romanlara yönelik operasyon yürüteç, Bakanlığın bakım alanını direkt veya dolaylı adına etkileyen çekicilik ve kuruluşlar tespit edilerek, kuruntu ve önerileri makbuz. Tamlık bu kuruntu ve öneriler ışığında mühim amaçlar ve hedefler belirlendi, eylem planına ait öneriler değerlendirildi.

Roman vatandaşlara müteveccih yıpranmamış toplumsal göz projesi gerçekleştirilecek

Yeni Izleme Belgesi ve Gösteri Planı’nda, Roman vatandaşlara müteveccih geliştirilecek politikalar terbiye, istihdam, keyif, barınma, içtimai müzaheret ve toplumsal hizmet girmek için 6 başlıkta ele makbuz. Romanların talepleri doğrultusunda belirlenen hedeflerden bazıları şöyle:

Hikâye vatandaşlara müteveccih kullanılmamış sosyal ev projesi gerçekleştirilecek. Bu çerçevede, Türkiye genelinde Hikâyeleme vatandaşların pahal namına yaşadığı bölgeler belirlenecek, oturulamayacak durumda olan yahut kentsel inkılap çerçeveye giren evlerde yaşayanlar üzere bağımsız milletvekili ev projeleri hayata geçirilecek. Bu basamak projelerinin içerisinde ilgilendiren kamu kurumları tarafından oluşturulacak Toplumsal Tesanüt Merkezleri (SODAM) gibi birimlerle Anlatı vatandaşların hizmetlere erişimleri kolaylaştırılacak.

Hikâyeleme mahallelerinde Taze Ofisler kurulacak

Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılacak. Ekol öncesi eğitime erişimin artırılması için fiziksel imkanlar iyileştirilecek, Hikâye çocuklara yönelik sanatsal ve sportif ameliyat düzenlenerek bu faaliyetlere katılımları artırılacak. Okullara yapılacak fiziksel iyileştirmeler ve ilave faaliyetlerle Tahkiye kollar arasındaki devamsızlık sorununa hal bulunması hedefleniyor. Tahkiye mahallelerinde Gailesiz Ofisler kurulacak. Gençlerin gereksiz vakitlerinde bu merkezlerde uğraşı edinmeleri ve nitelikli zaman geçirmeleri sağlanacak.

Hikâye kadınların kooperatif kurmaları isteklendirme edilecek

Türkiye İş Kurumu hizmetlerinden Roman vatandaşların daha fazla bilge olmaları ve erişimlerinin kolaylaştırılması için mahalle bazlı icraat gerçekleştirilecek. Bu sayede Romanların aksiyon taharri süreçlerine katılımları kolaylaştırılacak. Hikâye vatandaşların istihdam edilebilirliklerini çoğaltmak amacıyla bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Antrparantez, Hikâye kadınların kooperatif kurmaları teşvik edilecek.

Kültür-tekellüm etkinliklerine erişimleri artırılacak

Hikâye çocuk ve gençlerin milli zihin ve şuurla yetişmeleri için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına süreli namına ziyaretler düzenlenecek. Kamyon Temsil ile Romanların bulunduğu bölgelerde kaşkariko verilerek onların ekin-musahabe etkinliklerine erişimlerinin artırılması sağlanacak. Romanların ağır adına yaşadıkları bölgelerde gezici kütüphaneler konumlandırılarak etkinlikler düzenlenecek. Antrparantez, “Tahkiye Ezgileri” temalı mevkut konserler düzenlenerek vatandaşlar arasındaki kaynaşma ve dayanışmanın artırılması sağlanacak.

2016-2021 eylem planında, Bakanlık uhdesinde kayran kayran dokuz canlı haddinden fazla düzentileme hayata geçirildi

Yeni Strateji Belgesi ve Gösteri Planının bu yılsonuna büyüklüğünde akıbet şeklinin verilip, kamuoyu ile paylaşılması planlanırken; Bakanlık, 2016-2021 yıllarını kapsayan Hikâyeleme Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesinde kendi uhdesinde saha kayran stabil çokça çalışmayı dahi hayata geçirdi. Bu çerçevede, Hikâyeleme vatandaşların dokunaklı olarak yaşadığı illerde, iklim müdürlüklerinin, sivil cemiyet kuruluşlarının ve akademisyenlerin katılımıyla Evcil Düzem Hikâye Çalıştayları düzenlendi. Çalıştaylarda ilgili kurum ve kuruluşlar ile STK’ların yaptıkları çalışmalar görüşüldü, Romanların sorunları ve hal önerileri değerlendirildi. Romanların çetin kendisine yaşadığı bölgelerde cümbüş belirtmek üzere eskimemiş SODAM’lar açıldı. Romanların psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişmelerine katkıda mevcut 35 SODAM sayısının bu yıl içerisinde 47’ye ulaşması planlanıyor. – ANKARA

Share: