KKM ve iltihak hesaplarında biriken cirim arttı

Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde düzlük düz bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve iltihak hesapları 1 trilyon 69,1 bilyon TL’den 1 trilyon 101,3 bilyon TL’ye bundan sonra.

Bankacılık Sektörünün emniyet hacmi 22 Orak Ayı bakımından 83 milyar 866 milyon teklik arttı. söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 326 milyar 767 milyon liradan 6 trilyon 410 bilyon 633 milyon liraya artık.

Bankacılık sektöründeki toplanmış tevdiat birlikte (bankalararası dahil), geçen hafta 146 milyar 348 milyon liralık arttı. söz konusu haftada yüzdelik 2 yükselen bankacılık sektörü bütün mevduatı, 7 trilyon 293 milyar 856 milyon lira oldu.

Mütemmim kredileri tutarı 921 milyar liraya bundan sonra

Verilere bakarak, bitiren kredileri tutarı, 22 Temmuz bakımından 7 milyar 233 milyon lira artışla 921 milyar 240 milyon liraya yükseldi. söz konusu kredilerin 348 bilyon 610 milyon lirası bölük, 24 milyar 924 milyon lirası pusat ve 547 bilyon 707 milyon lirası gerekseme kredilerinden oluştu.

bahis konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 bilyon 680 milyon teklik artarak 845 milyar 975 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları üstelik yüzdelik 1,4 artışla 286 bilyon 59 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 122 milyar 858 milyon lirası taksitli, 163 bilyon 201 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasalı temiz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine bakarak, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Temmuz bakımından aynı geçmiş haftaya bakarak 445 milyon liralık artarak 162 milyar 5 milyon liraya yükseldi. söz konusu takipteki alacakların 131 milyar 50 milyon lirasına özel denk ayrıldı.

Tıpkısı dönemde bankacılık sisteminin kanuncu sili kaynakları 10 milyar 36 milyon teklik artarak 1 trilyon 311 bilyon 800 milyon liralık oldu.

KKM hesaplarında 6 mahiye vadeler doluyor: Getirisi 2’yi aşacak

 

KKM’de kurumlar vergisi istisnası uzatıldı

 

Share: