Kaynak ve Maliye Bakanlığı’ndan ‘vergi gelirleri’ açıklaması

Hazne ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerinde tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğüne yönelik iddialara ilgilendiren, tahsilat performansının yıllar bakımından muvazeneli ve efdal bire bir gidiş izlediğini, 2022 yılının familya-haziran döneminde bu oranın yüzde 90,9’a yükseldiğini ve 3,3 benek artma olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan kayıtlı açıklamada, akıbet zamanlarda bazı basın nişane organlarında rüşvet gelirlerine ait tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğü ve kazanç gelirlerinin bütçedeki payının azaldığı yönünde duyum yapıldığına bel edilerek, kamuoyunun akla yatkın bilgilendirilmesi açısından konuyla ait açıklama yapılmasının lazım görüldüğü belirtildi.

Bulunan mevzuat mucibince, genel bütçe alacak gelirlerine ilgili gerçekleşme ve tahsilat tutarlarının esbak yıllardan gelen tahakkukları ve gine eski yıllara ilişik tahsilatları de içerecek şekilde birikmiş kendisine açıklandığı ifade edilerek, bu şekilde geçmişten mevrut alacakların rastgele yıl tahakkuk tutarlarına eklendiği ve tahsil edilen tutarlar ile mukayese edildiğinde oranların bağan gözüktüğü bilgisi verildi. Oysaki temas yıl geçmişten hür değerlendirerek, o yılda gerçekleşme fail alacaklar gine o yılda tahsil edilen alacaklara oranlandığında töz tahsilat performansına ulaşılmasının cins olduğu vurgulandı.

Temas kamer kamuoyuyla paylaşılan bütçe sonuçlarında, alacak gelirleri gerçekleşme ve tahsilat oranları ile ait yılda tahakkuk fail ve gene ait yılda tahsil edilen vergi gelirlerine ilişik akan yıl tahakkuk ve tahsilat oranlarının vadi aldığına işaret edilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

“Akıbet yıllarda rüşvet gelirlerinin cari yıl tahsilat/gerçekleşme oranlarının yüzde 90’lar civarında gerçekleştiği, 2021 yılı sülale-haziran döneminde akan yıl tahsilat/gerçekleşme oranı yüzde 87,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde bu oranın yüzde 90,9’a yükseldiği ve 3,3 puan artış olduğu görülmektedir. Idrak gelirleri tahsilat/gerçekleşme oranlarına ilgilendiren kaynak tahsilat performansı yıllar bakımından tartılı ve efdal benzeri seyir izlemekte olup, 2022 yılının önceki 6 ayında ise tıpkı önceki yılın aynı dönemine bakarak koskocaman ayrımsız artış gerçekleştiği görülmektedir.

Gayrı taraftan, kamu giderlerinin yer sağlıklı ve sürdürülebilir kaynağı olan rüşvet gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payında dahi gelişigüzel azalma bulunmamaktadır. Sahiden, 2019 yılında algı gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 77 iken, bu oranlar 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla yüzdelik 81 ve yüzde 83,1 yerine gerçekleşmiştir. 2022 yılı düzeltilmiş bütçede dahi bu oranın yüzdelik 85,6 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.”

Nebati: IMF ile bir sözleşme imzalanmadı

 

Hazine’den 9,25 bilyon lira istikraz

 

Kaynak’nin temmuz ayı akça açığı 92.8 bilyon!

 

Share: