Kaynak ve Maliye Bakanlığı 50 ehlihibre yardımcısı matlup

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 50 hazne ve maliye bilirkişi yardımcısı alacak.

Bakanlığın konuya ilgili ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, Bakanlığın forma teşkilatında yersiz bulunan bütün 50 hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrosuna tayin için giriş sınavı yapılacak.

Söz konusu personel Ankara ve İstanbul’da istihdam edilecek.

Başvurular, 16-27 Sülale 2023 döneminde “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve namzet oluşmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.

Antre sınavının mukayyet bölümü, 4 Mart 2023 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak.

Sınava katılmaya adalet kazanan adaylar ile bunların sınava antre yerleri Bakanlığın “www.hmb.gov.tr” internet sayfasında sınavdan sunu birkaç 10 periyot önce ilan edilecek.

En efdal puandan ahzetmek amacıyla nominal puanına göre yapılan tertip kapsamında nasıp yapılacak takım sayısının arz aşkın 4 katına kadar namzet sözlü sınava çağrılacak. Methal sınavının yavuklu bölümüne katılmaya adalet kazanan adaylar ile sınav yeri ve saatini gösterir liste, Bakanlığın “www.hmb.gov.tr” genel ağ adresinden zar edilecek.

Adaylar sınava ilgili bilgilere “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” platformundaki “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden ulaşabilecek.

Share: