Karaman: “IATF, TSE’ye izin versin”

BUNDAN SONRA otomotiv ana ve taraf sanayi kuruluşlarının almak zorunda bırakıldığı IATF sertifikaları üstüne ecnebi uzlaştırıcı kurumların yetkili kılınmasına alın sâdır KALBİR Başkanı Mustafa Karaman, TSE ve başka yerel sertifika veren kurumların tümce dışında tutulmasına aksülamel gösterdi.

Merkezi Bursa’da olan ve Türkiye genelinde şubeleşen Nitelik Birliği Derneği (KALBİR)’nin Umumi Heyet Başkanı Mustafa Karaman, hele otomotiv sanayinde ve buna merbut olan cümle taraf sanayilerde, yasalı şart olmamasına karşın ‘sektör şartı’ olarak ati sürülen ve uyulması mecburi ayla gelen, IATF 16949 standardına bakarak belgelendirme çalışmalarını yürütme yetkisinin, IATF adlı yapı tarafından, başta milli belgelendirme kuruluşu olan TSE tevessül etmek amacıyla, yerel ve milli hiç benzeri gurur veya kuruluşa yetki vermediğini açıkladı.

IATF’nin elden ecnebi belgelendirme kuruluşlarına delalet hizmeti yetkisi tanımasının milli ekonomiye zarar verdiğini kaydeden Karaman, “Kalite Birliği kendisine uygulamaya koyduğumuz ‘Milli Gürültülü Ver Projesi’ çerçevesine giren ve ‘Milli Belgelendirme Sistemine’ aykırılık oluşturan bu duruma itiraz ettik. Özellikle otomotiv sektörü olmak üzere, sunulan milli sese on paralık tıpkısı karşılık verilmemiştir. Uygunluk istimara alanında yetersiz dışına revan almanak ortalama 5 bilyon doların tıpkısı bölümünü oluşturan bu hususu esasen gündeme ilam etmek istiyor ve konuya başta devletimiz doğmak üzere, sektörün temsilcisi konumunda olan, Otomotiv Uran Derneğinin (OSD), Kayıt Araçları Hazırlık Sanayicileri Derneğinin (TAYSAD) gündemine taşıyarak, bu konuda ‘Ülkenin milli tıpkısı nitelik politikası’ uygulaması gerektiğine inanıyoruz” dedi

“IATF’ye müracaat ve yanıt”

Kalite Birliği Derneği (KALBİR)’in IATF’ye görüşme teklifi üstelik dikkati çekiyor; “Ilk Teşrin 2022’dahi Berlin’de bulunacağız. Türkiye’birlikte yerli ve milli tek ayrımsız çekicilik ve yapılış IATF 16949 konusunda tarafınızdan yetkilendirilmemektedir. Bu konuları sizlerle görüşmek, kıymetlendirmek amacıyla 10-15 Ekim tarihleri ortada bir randevu talep ediyoruz” sözlerine verilen cevap, ecnebi kuruluşun Türkiye’ye bakışını üstelik gösteriyor.

IATF’den gelen yanıtta; Acun genelinde 40 tasdik şirketi ile çalıştıkları, bunlardan 18’nin Türkiye’dahi olduğu, bin 100 işyerinde denetleme yapıldığı ve sertifika verildiği mecmu uzun boylu anlatıldı

Norbert Hass imzasıyla gelen mektuptaki; “Bu nedenle IATF Türkiye’da gani ayrımsız iş varlığına sahiptir ve IATF daha aşkın (domestik) sertifikasyonun onayı için şu anda mühim tek eylem ihtiyacı olmadığını görmektedir. Gelecekteki muhtemel ayrımsız onayla ilgileniyorsanız, bize düşündürücü bire bir şirket profili göndermenizi rica ediyorum. IATF, Türkiye’dahi yahut Türkiye amacıyla benzeri eyleme gerekseme olduğunu kabul ederse, anlaşılan size düşüncesiz döneriz. Saygılarımızla” bölümüne dikkati çekici KALBİR Başkanı Karaman, “Verilen cevapta görüldüğü üzere, izin verilen belgelendirme kuruluşlarının yarısı Türkiye’bile. Türkiye’bile kestirmece 1.100 endüstri kuruluşu bu konuda belgelidir ve bu sanayi kuruluşlarımıza kesilen faturalar Euro üzerindendir ve bu bedellerin hacısı hocası güçlükle dışına gitmektedir. Belgelendirme ücretlerinin yanında umum istikşaf görevlilerinin (yerli – ecnebi) tam masrafları firmalara ayrıca fatura edilmektedir” diye konuştu.

TSE anne oyuncu

Yerli ve milli belgelendirme kuruluşlarının beraberinde, seçkin şeyden ilk azamet kurumu olan TSE’nin bu alanda kamu zir yapısının amade olduğunu, ustalık ve yönetsel personel, araba takım, vukuf, tesisat konusunda bir eksikliği bulunmamasına karşın, bu konuda yetkilendirilmemesini eleştiren Karaman, “Otomotiv sanayinde oluşan bu tekelleşmenin ortadan kaldırılması için ilkin devletimiz tevessül etmek amacıyla, OSD ve TAYSAD yetkililerini göreve nida ediyor, bu konuda kurulan çarkın sonlandırılmasını, yurt dışına revan büyük miktardaki bedellerin sıkı zarfında kalması amacıyla tedarik alınmasını istiyoruz. Denklik kuralları gereği, ikili anlaşmalar layıkıyla ve Arsıulusal Standartlaşma Teşkilatı (ISO)’nın kurallarına göre; yasal ve meydan şartlarını sağlayıcı temas çalım, IATF 16949 üstüne belgelendirme yapabilir. Nitelik Birliği olarak bizler biliyoruz ki; CEN ve CENELEC, ISO ve dünyada kâin tamam kalite organizasyonlarının Türkiye temsilcisi olan, tam alanlarda akredite olan TSE, bu şartları fazlasıyla sağlamaktadır” dedi.

Karaman, otomotiv alanından canlılık gösteren ve IATF 16949 üzerine belgesi mevcut 1.100 endüstri kuruluşuna dahi şöyle seslendi; “Üyesi bulunduğunuz STK’lar nezdinde itiraz edin. Ödediğiniz bedellerin yarısından henüz bir iki bir maliyete gelebilecek olan bire bir formül varken, ödediğiniz bedellerin az dışına gitmesine itiraz edin. Agreman Istimara alanında yıllık averaj 5 milyar doların aynı bölümünü oluşturan bu tekelleşmeye itiraz edin.” – BURSA

Share: