İstanbul Hekim Odası, Muayenehanesi Olan Hekimlerin Erkin Çalışmasını Kırıcı Talimatname Değişikliğinin Geri Çekilmesini İstedi

Vukuf: ESRA ALUS – Alıcı: ELEZER KARAKULOĞLU

Muayenehanesi olan hekimlerin erkin çalışmasını kırıcı yönetmelik değişikliğine tepkiler sürüyor. Yönetmeliğin köylü çekilmesini isteyen İstanbul Tabip Odası, “Bu talimatname değişikliğinin hiçbir bilimsel ve rasyonalist esbabımucibe yoktur. değme kamu yararı da içermemektedir. Hekimlerin serbest himmet hakkı ve mesleki bağımsızlığı ellerinden alınamaz. Doktor emeği, hususi sağlık sermayesine peşkeş çekilemez. Muayenehanelere çarpış indiren talimatname kafasız alınıncaya kadar demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

Afiyet Bakanlığı’nın ‘Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Otama Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları HakkındakiTalimatname’te yapılan değişikliklere tepkiler bitmeme ediyor. Değişikliklere bakarak, 4 bini İstanbul’de girmek üzere yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden fakat 500’ü hastanelerle anlaşma yapabilecek.

Hekimlerin serbest say özgürlüklerini engelleyen yönetmeliğe cebin ayrımsız araya mevrut hekimler, İstanbul Tabip Odası’nda basın açıklaması yaptı. Matbuat açıklamasına, İstanbul Hekim Odası Umumi Heyet Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, İstanbul Tabip Odası Umumi Heyet üyeleri Dr. Tamer Yazar, Dr. Cegerğun Polat, İstanbul Otacı Odası Hususi Doktorluk Komisyonu üyeleri Dr. Hasan Ogan, Dr. Bilgili Ceydilek katıldı.

Resmi Gazete’üstelik teşrinievvel ayında yayınlanan yönetmeliğin hekimlerin çalışmalarını imkansız arkaç getirdiği belirtilen basın açıklamasında hekimler görüşlerini aktardı. İlk yerine sözü Dr. Hasan Ogan aldı. Tabiplik mesleğinin yeryüzü ana ilkelerinden birinin hekimliğin seçme ara bulucu olmaksızın yapılabilmesi olduğunu belirten Dr. Ogan, şunları söyledi:

“HİÇBİR BILEK HEKİMLERİN ERKIN ÇALIŞMA HAKKINI ORTADAN KALDIRAMAYA TEVESSÜL ETMEMELİ: Hekimlerin başıboş emek hakkı, hekimlik mesleği ile var olan tıpkı haktır. Yani hiçbir kuvvet evet dahi hiçbir beyin bunu ortadan kaldırmaya başlama etmemelidir. Bu hakkı ortadan kaldırıldığında aracısız doktorluk mesleğini tutulmuş olur.

SONUÇ YÖNETMELİK 2010’DAN SONRALARI YINE HEKİMLERİN MESLEKLERİNE SONUÇ VERMEYİ GÜNDEME GETİRDİ: Bu hakkın ortadan kaldırılmasına yönelik yönetmelikle muayenehane hekimleri arkadaşlarımız iki kıta saldırıyla karşı karşıya kaldı. Birincisi; 2010 yılında muayenehanelerin fiziki koşullarını değiştirerekten az daha büsbütün kapatmaya sevk edilen bir yönetmelikti. Yapılan mücadeleyle o yönetmeliğin iptali bahis konusu oldu ve benzeri şekilde hekimlerimiz, başıboş iz hakkını bitmeme ettirdiler. Ancak 6 Teşrinievvel 2022 yılında da karşımıza sâdır bu talimatname değişikliği, gine hakeza tıpkı kapatmayı ya birlikte hekimlerin mesleklerine son vermeyi gündeme getirdi.

SAĞLIKTA TAHAVVÜL PROGRAMI’NDA MUAYENEHANELERİN YERİ YOK: Bu değişikliğin nereden kaynaklandığını çıkarmak üzere 2002 yılından beri hususi esenlik sermayesine ve siyasal iktidarın bugüne kadar yürüttüğü Sağlıkta Inkilap Programı’na bakmamız gerekiyor. Zira Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda muayenehanelerin, muayenehane hekiminin yeri namevcut. Çünkü lüzum esenlik sermayesi gerekse da devletin vasıtasıyla işlettiği bugünkü site hastaneleri, hekimleri kendilerine rakip buyurmak istemiyor. Hakeza tıpkı ana var.

‘HEKİMLER BİZİM DENETİMİMİZ ALTINDA KUL OLARAKTAN ÇALIŞSINLAR’ DİYE BİR YAKLAŞIM VAR: Bakan’ın açıklamasına göre, Türkiye’bile kısaca 7 bin, Türk Tabipleri Birliği’nin derlemesine göre 9 bin civarında hekim var. Keyif sermayesi açısından nitelikli hekim gücüne daim ihtiyaçları var. Yani ‘Bu hekimler bizim denetimimiz altında köle olaraktan çalışsınlar’ diyerek bir yaklaşım var.

BÜYÜK SAĞLIK SERMAYESİ VE ŞEHİR HASTANELERİ, ARAŞTIRI HEKİMLERİYLE REKABET ETMEK İSTEMİYOR: Doktor arkadaşlarımız, özel afiyet sektörünün düzentileme koşulları ongun olmadığı amacıyla oralarda çalışmayı çok ikrar etmiyor. Daraç dışına göçler var. Bu birlikte özel afiyet sektörünün sonsuz doktor ihtiyacını gündeme getiriyor. Serencam yıllarda biliyorsunuz afiyet turizmi ortaya bundan sonra. Burada üstelik özellikle nazik keyif sermayesi hastaneleri, zincir hastaneleri, bunun altını resmetmek gerekiyor, burada da muayenehane hekimleriyle tıpkı rekabet fethetmek istemiyorlar. Onları özlük denetimleri altında az daha üsera şeklinde çalıştırmaya çalışacaklar. Yani bu iki talimatname değişikliğinin sağlanmasının temelinde yatan, anne adına da saf adına üstelik bunlardır.

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ: Bu düzenlemeye hasta hakları çerçevesinden baktığımız antlaşma üstelik doktor güzel özgürlüğüne aynı şekilde çarpış vuracak. Biz, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Tabip Odası Özel Eğitim Bilimi Komisyonu adına, bu yasanın kafasız çekilmesini istiyoruz. Bu nedenle birlikte gelişigüzel hekimin muayenehanesini kapatmasına emir göstermeyeceğiz. Tıpkı mücadeleyle ilgilendiren tıpkısı sürecimiz var. Onu sonuna büyüklüğünde birlikte sürdüreceğiz.”

İstanbul Otacı Odası Umumi Heyet Başkanı Dr. Nergis Erdoğan dahi hekimlerin ortak basın açıklamasını okudu. Izah şöyle:

“HEKİM EMEĞİ, HUSUSI SAĞLIK SERMAYESİNE PEŞKEŞ ÇEKİLEMEZ: Hekimlerin serbest iş hakkı ve mesleksel bağımsızlığı ellerinden alınamaz. Hekim emeği, özel esenlik sermayesine peşkeş çekilemez. Muayenehanelere darbe indiren talimatname düşüncesiz alınıncaya büyüklüğünde demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz. 6 Teşrinievvel 2022 tarihinde Resmi Gazete’da yayınlanan bu talimatname, muayenehane hekimlerinin hususi hastanelerde cerrahi müdahale ve girişimsel işler yapmalarını da bazı koşullara bağlamakta.

BU YÖNETMELİK MUAYEHNEHANELERİN KAPANMASINA KEZ ANAHTAR: Muayenehanelerin kapanmalarına öğün açacak olan talimatname, 3 maaş sürenin sonu olan 7 Sülale 2023’te uygulanmaya başlanacaktır. İstanbul Tabip Odası kendisine, yayınlandığı tarihten kısa ayrımsız müddet sonradan, 11 Teşrinievvel 2022 tarihinde meslektaşlarımızı yönetmeliğin ortaya çıkardığı sonuçlardan malumat sahibi geçirmek ve hukuki savaş üzere seçkin kalem desteği vereceğimizi devretmek amacı ile uzmanlık dernekleriyle gelişigüzel degaje katılımlı tıpkısı güruh düzenledik.

206 MUAYENEHANE HEKİMİ ADINA DANIŞTAY’A AÇILAN BİREYSEL DAVALARI ÜSTLENDİK: 18 Ilk Teşrin’bile, bu düzenlemeleri kabul etmediğimizi alıntılamak ve Esenlik Bakanlığı’nı hatırlatmak için İstanbul Esenlik Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptık. 206 muayenehane hekimi hesabına yönetmeliğin iptali için Danıştay’a açılan ferdî davaları üstlendik. Mağduriyetler ortaya çıkmadan yürütmenin tağyir edilmesini istek ettik. Kâin erk, 2002 yılında başlattığı Sağlıkta Transformasyon Programı ile sağlıkta özelleştirmenin önünü açmış, yaptığı düzenlemelerle hekimlerin hususi sağlık sektöründe iş güvencesinden yoksun, kötümser mücahede gücü yerine çalışmasını hedeflemiştir.

HASTALARIN BİLGİLERİ, BAKANLIĞIN İDDİA ETTİĞİNİN AKSİNE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİLMEKTEDİR: 3 Ağustos ve 25 Eylül 2010 yönetmelikleriyle fiziksel şerait öne sürülerek muayenehaneler lağvedilmek istenmiştir. 6 Ilk Teşrin 2022 günlü yönetmelikte ise muayenehane hekimlerinin hastalarının tanılama ve tedavilerini yarmak için özel esenlik kuruluşlarından yararlanmaları, abes takım ve uyuşma koşuluna vabeste kısıtlamalar ile engellenmektedir. Bugüne çatışma taharri hekimleri ‘Tıbbi Ödev Bilimi Nizamnamesi’ ve ‘Hasta Hakları Yönetmeliği’ne akıllıca olarak hastaların tanılama ve tedavilerinin hususi keyif kuruluşlarında yapmakta ve hastaların bilgileri, Sağlık Bakanlığı’nın sav ettiğinin tersine pusat altına alınıp keyif müdürlüklerine bildirilmektedir.

MUAYENEHANE HEKİMLERİNE HUSUSI SAĞLIK KURULUŞLARINDA KISITLAYICI KURALLAR GETİRİLDİ: 6 Teşrinievvel 2022 tarihli yönetmelik değişikliği ile muayenehane hekimlerinin hususi sağlık kuruluşlarında hastalarının teşhis ve tedavilerini yapabilmelerine şu kısıtlayıcı kavait getirilmiştir:

Tıpkı doktor, abes ehlivukuf kadrosu bulunması koşuluyla sadece bire bir esenlik kuruluşu ile ve tıpkı almanak inikat imzalayabilecektir.

Boş uzman doktor kadrosu olmaması yerinde özel esenlik kurumları, ruhsatında veya hareketlilik cevaz belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplanmış kadro sayısının yüzde 15’ine büyüklüğünde ehlivukuf hekimle konvansiyon imzalayabilecektir.

Aynı branşta birden çok hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi yerinde ise ait branşın toplam grup sayısının üçte birinden aşkın uzman doktor ile kavil imzalanamayacaktır.

KISITLAYICI DÜZENLEMELERİN KUMA AMACI, HUSUSI SAĞLIK SERMAYESİ VE ŞİRKET HASTANELERİNE BOZUK HEKİM, MESAI GÜCÜ YARATMAKTIR: Muayenehanelere yönelik evveli ve bu devir getirilen kısıtlayıcı düzenlemelerin eş amacı, özel keyif sermayesi ve amme-hususi ortaklığıyla yapılan şehir, müşareket hastanelerine karışık hekim, say gücü yaratmaktır. Antrparantez keyif turizmi bile dahil tevessül etmek amacıyla rahatsız potansiyeli açısından rakiplik ettiklerini varsaydıkları muayenehane hekimliği ile ilgili alanda ayrımsız soy temizlik yapmaktır. Talimatname değişikliğiyle muayenehaneler kapatılmak zorunda kalınırsa sadece bulunan muayenehane sahipleri değil mecmu hekimler, tıpkı daha kazanmamak amacıyla serbest faaliyet hakkını yitirmiş olacak, muayenehane küşat düşüncesini hibe etmek zorunda kalacaklardır. Hekimler, site hastanelerinde, şeriklik ve özel hastanelerde, özel afiyet sermayesinin gelişigüzel belirleyecekleri mesai ve ücretlendirme koşulları dışında çalışamayacaklardır.

HEKİMLER ARASI RAKIPLIK VE HEKİM EMEĞİNİN UCUZLAMASI SÖZ KONUSU OLACAKTIR: Bu talimatname değişikliğinin hiçbir bilimsel ve akliyeci gerekçesi yoktur. rastgele amme menfaati birlikte içermemektedir. Hekimler arası rakiplik ve hekim emeğinin ucuzlaması bahis konusu olacaktır. Çabucak hekimler değil, hastalar bile hekim berceste özgürlüklerini yitirecek, engel göreceklerdir. Bu düzenlemeler, Sağlık Bakanı’nın ifade ettiği kabilinden özel keyif kuruluşlarına değil, doğrudan hekimlerin serbest çığır hakkına yöneliktir. ve sonuçta muayenehanelerin kapatılmasına kez açacaktır. Ülkü, hoppadak zaman muayenehane hekimliği yaparak mesleklerini sürdüren hekimlerin değil, gelecekte erkin meslek hakkını ahzetmek isteyebilecek birlik hekimlerin eş sorunudur.

TEK BİR HEKİMİN DAHİ MUAYENEHANESİNİN KAPANMASINA İZİN VERMEYECEĞİMİZİ BİLDİRİYORUZ: İstanbul Doktor Odası olarak, kül hekimlerin mesleki bağımsızlıklarını ve başıboş çığır haklarını kollamak için muayenehanelere çarpış indiren bu düzenlemeler idraksiz çekilinceye kadar çığır örgütlerini demokratik mücadelede vadi almaya çağırıyoruz. Bir Tane ayrımsız hekimin da muayenehanesinin kapanmasına izin vermeyeceğimizi bildiriyoruz.”

Açıklamanın arıdan İstanbul Doktor Odası Umumi Heyet üyeleri gazetecilerin sorularını cevapladı. Soru konusunda Oğan, yönetmeliğin hekim göçünü artıracağını belirtti. Sonuç adına, Tekirdağ’daki ‘cali doktor’ olayı hatırlatılarak bunun şüphesiz ayırt edilmediği soruldu. Buna üstelik Erdoğan, “Doğrusu insanların sağlığı sahte hekime teslim edilebiliyorsa bu, nihayet denetimdeki açığı gösterir diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

Share: