Hdp’li Çepni 1,5 Milyon Metrekare Alanın Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Divan Gündemine Taşıdı

HDP İzmir Milletvekili Kasıt Çepni, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanının Cumhur Reisi kararıyla, orman sınırları dışına çıkartılmasını Meclis gündemine taşıdı. Çepni konuyla ait Ekincilik ve Orman Bakanı Ünite Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle istifham önergesi verdi.

Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanı Reisicumhur kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Anayasa’nın 169. maddesinin “ormanların korunması ve geliştirilmesi” yükümlülüğünü hatırlatan HDP İzmir Milletvekili Gaye Çepni’nin, Ekincilik ve Orman Bakanı Birim Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı istifham önergesinde şu ifadeler yer aldı:

“TÜRKİYE’NİN ORMAN VARLIKLARI GİDEREK AZALMAKTADIR”

“16 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’birlikte yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla; 6831 basit Orman Kanununun Melfuf 16’ıncı maddesi mucibince, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te 1.545.000 m2 orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Toptan abuhava krizi, herhangi bir yıl yaşanan orman yangınları, ormanlık alanların yapılaşmaya, enerji, beyaz zehir faaliyetlerine açılması, ağaçların kesilmesi, odun üretimi kabilinden nedenlerle Türkiye’nin orman varlıkları her an azaltmaktadır. Anayasa’nın 169’ıncı maddesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi yükümlülüğünü Devlete vermiştir.

“TÜRKİYE’DE ORMAN VARLIĞI 23 MİLYON 110 BİN HEKTAR İLE YÜZÖLÇÜMÜNÜN YAKLAŞIK YÜZDELIK 29,6’SINI KAPLAMAKTADIR”

Orman Umumi Müdürlüğü’nün 2021 Yılı ruh raporuna bakarak; Türkiye’birlikte orman varlığı 23.110.000 hektar ile yüzölçümünün kısaca yüzdelik 29,6’sını kaplamaktadır. 2021 Yılı içerisinde, 60’a andıran ilde, 280’den fazla alanda 2.793 nüsha orman yangını intişar, 139.503 hektar orman alanı beis görmüştür. 6831 sınırlanmış Orman Kanunu Melfuf Husus 16’üstelik; ‘malumat ve bilim bakımından orman kendisine muhafazasında hiçbir kazanım görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi bile olabilir sıfır yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri kâin evet dahi yerleşme yeri oluşturulması akıllıca olan acımasız, kayalık, zifos ve çalışarak orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek asıllar ve esaslara bakarak Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Kaynak adına tescil edilir’ denilmektedir. Bu madde, yıllar içerisinde artan ormansızlaşmanın temel nedenlerinden birini oluşturmuş ve   Cumhurbaşkanının kararı ile ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasını kolaylaştırmıştır.  Orman alanları korunup, geliştirilmediği kabil, sübjektif kriterlerle bu bap uygulanarak binlerce hektar düzlük bile bulunmayan edilmiştir. 2022 içerisinde, daha önce birlikte Kastamonu ve Manisa’da 611 bin 848 metrekare, Ankara ve Mersin’da 376 bin 494 metrekare orman alanı, orman statüsünden çıkarılmıştır.

“ORMANLARI ESIRGEYICI VE GELİŞTİREN ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Mülhak özellik 16 gereği, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından bir iki olmamak amacıyla devletin egemenlik ve tasarrufu altında yahut Hazne’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Kasaba, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Taşınmazlar Genel Müdürlüğü) marifetiyle Orman Umumi Müdürlüğü’ne orman kurmak amacıyla tahsis yapılması gerekmektedir. Ormanlık alanları dindiren, ekolojik adına telafisi imkansız zararlar veren bu maddenin uygulanması Esas’nın 169 uncu maddesindeki ormanları havari hükümlere birlikte aykırıdır. Mürekkep Milletler İklim Değişikliği Söve Sözleşmesi Etraf Toplantısı’nda (COP26) Türkiye’nin de imzaladığı ‘Glasgow Liderlerinin Orman ve Yer Kullanımı Bildirgesi’, BM İklim Değişikliği Söve Sözleşmesine ve Paris Anlaşmasına, Dirim Bilimsel Tenevvü Sözleşmesine, BM Çölleşmeyle Savaşım Sözleşmesine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve özge ait girişimlere müteveccih şişman ve ferdî taahhütleri yeniden tasdik etmektedir. Temel, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere yeraltı uygulamalara sonuç verilmesi, ormanları koruyan ve geliştiren faal politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.”

Çepni, önergesinde Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

1-Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te bazı orman alanlarının, bilim ve malumat itibarıyla orman niteliğini kaybettikleri gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılmasına elbette karar verilmiştir? Bu alanların tespiti ne şekilde yapılmıştır? Bili insanları ve domestik yönetimlerle iş birliği işlenmiş mıdır?

2- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan alanlar neden korunup, geliştirilmemiştir? Selen ve olgun itibarıyla orman nitelikleri illet kaybettirilmiştir?  Bu illerde bakir orman alanı oluşturulacak mıdır?

3- Sonuç ilkokul yılda, Munzam yön 16 ile orman sınırları dışına çıkartılan alanlar yerine orman kurmak amacıyla, Yer, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı marifetiyle hangi illerde, ne büyüklüğünde alanın Orman Umumi Müdürlüğü’hangi tahsisi yapılmıştır?

4- Bakanlığınız verilerine göre, serencam ilkokul yılda, Cumhur Reisi kararı ile hangi kadar orman alanı orman sınırları dışına çıkartılmıştır? Bu alanların yanan orman alanlarına oranı nedir?  Bu alanlardan ne kadar dirimsel elde edilmiştir?

5-2022 yılında Reisicumhur kararı ile ayrıksı hangi illerde hangi büyüklüğünde orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılacaktır? Ne büyüklüğünde sağlık öngörülmektedir?

6- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan bu alanlarda inşaat, eroin, erke projeleri kâin mudur? Getirim amacıyla bu alanların orman alanı dışına çıkartıldığı iddialarına ilgili açıklamanız var mıdır?

7- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman alanlarının orman sınırları dışına çıkartılmasının anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelere muhalefet teşekkül ettiği; ormanları koruyup geliştiren yasa ve arsıulusal sözleşmelerin uygulanmadığı iddialarına ilgili açıklamanız var mıdır?

8- Orman alanlarını daraltan, ekolojiye, biyoçeşitliliğe telafisi imkansız zararlar veren, anayasaya, arsıulusal sözleşmelere aykırılık teşekkül eden Ek Yön 16’nın tahrip edilmesi gerektiğini belirten selen insanlarını dikkate matlup mısınız?

Share: