Günce cıvıltı üretim ve istihlak verileri

Türkiye’de geri günlük bazda 908 bin 210 megavatsaat zindelik üretildi, tüketim ise 920 bin 99 megavatsaat oldu.

Türkiye Faaliyet İletim ATLATMAK verilerine bakarak, mazi en erdemli hayatiyet tüketimi 43 bin 681 megavatsaatle 11.00’de, arz düşük tüketim ise 30 bin 90 megavatsaatle 05.00’te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 210 megavatsaat neşelilik üretildi, istihlak ise 920 bin 99 megavatsaat adına kayda geçti.

Üretimde önce sırada yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri vadi aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile rüzgar santralleri ve yüzdelik 19 ile gaz santralleri izledi.

Dün 7 bin 234 megavatsaat zindelik ihracatı, 19 bin 124 megavatsaat hayatiyet ithalatı yapıldı.

Share: