Esenlik Bakanı Insan: “Şehir hastanelerinde garanti adına ödenen tek eşit kira”

Esenlik Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden Afiyet Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ile ilişkin milletvekillerinin sorularını cevapladı.

(5)

Esenlik Bakanlığının 2023 yılı bütçesi TBMM Tasrif ve Bütçe Komisyonunda

Keyif Bakanı Fahrettin Eş: (1)

“32 bin polikliniğe 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz ve ilk 16 bini da ati hafta yordam yayınlandığında görmüş olacağız. 27 bin sözleşmeli hekimin da genişlik geç 15 Ocak’a kadar alarga atamalarını yapacağız”

“Şehir hastanelerinde ne parasız sayısı hangi akak doluluk oranı hangi tehlikeli bakım doluluk oranı ne bile cerrahi müdahale sayısıyla ait seçkin garanti bahis konusu değildir. Site hastanelerinde güvence namına ödenen tek karşılık, icar yani yararlanma bedelidir”

“Dışkapı Hastanesinin revize halinde ilave akak kapasitesi 600, Onkoloji Hastanesinin arttırma akak kapasitesi 600 ve Sami Budun Hastanemizin bile 300 arttırma akak kapasitesiyle tetkik projelerine başlandı, bildirme geç 6 kamer içerisinde ihaleleri yapılacak”

Esenlik Bakanı Fahrettin Herif, 32 bin polikliniğe 32 bin tıbbi sekreter alımı kapsamında ilk 16 bin alıma yönelik kılavuzun gelecek hafta yayımlanacağını, 27 bin sözleşmeli hekimin de arz geç 15 Ocak’a büyüklüğünde açıktan atamalarının yapılacağını bildirdi.

Eş, TBMM Tasrif ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Komisyonda yapılan değerlendirmelerin, farklı göz açılarının sağlığın geliştirilmesine yardım ölçü amacını taşıdığına inandığını aktaran Adam, yardım sunan, bindi veren, karşı çıkan, itiraz fail cemi görüşleri dikkate aldığının altını çizdi.

Insan, Merkezi Doktor Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınamadığına yönelik sorulara değer, küresel salgınla mücadele döneminde hastanelerin lokomotif rolü üstlendiğini, elde edilen başarının yanında vatandaşların biriken ayrımsız sağlık talebinin birlikte oluştuğunu ve saf kendisine bu durumun MHRS’ye yansıdığını dile getirdi.

MHRS’den günlük açılan randevular yüzde 40 artışla 945 bine çıktı

Kovid-19 vakalarının kilolu şekilde tedavi edildiği dönemde bile özge hastaların taleplerini karşılamaya himmet edildiğini vurgulayan Insan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Salgının yükünün hafiflemesiyle alay malay bilcümle sağlık tesislerinde keyif hizmetlerini degaje ayrımsız yelpazede sunmaya başladık, var olan kapasitelerimizi üstelik hızlıca aktive ettik. Ayaktan züğürt akseptans kapasitemizi artırdık. 2020’bile aylık 13 milyon olan poliklinik etüt sayımızı 2022 Ilk Teşrin ayı itibarıyla 26 milyona ulaştırarak var olan kapasitemizi 2 katına çıkardık. Bu nüsha müstevli öncesi zaman olan 2019’un da üzerinde benzeri hizmet kapasitesine ulaştığımızı göstermektedir.

Hastanelerimizde pandemi öncesi dönemde günlük 672 bin MHRS randevusu açılırken zaman yüzdelik 40 artışla 945 bine büyüklüğünde çıkmıştır. Termin alanların dörtte birinin yani yüzde 25’inin dahi randevularına gelmediğini terennüm etmek istiyorum.”

“Hastanelerden günlük 1,2 milyon tutkun bakım alıyor”

Bakan Kayırıcı, hastanelerde günce 1,2 milyon hastanın bakım aldığını ve bunu 1,5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, bu maksat doğrultusunda sorunun genel adına çözüleceğini ve hoppadak bazı branşlarda sıkıntıların kısmen sürebileceğini ifade etti.

Herif, MHRS birlikte hastanelerde ayaktan randevusuz başvuran hastaların birlikte tetebbu edildiğine dikkati çekerek, “Randevulu olsun olmasın, günce yaklaşık 1,2 milyon hastamız hastanelerimizden bakım almaktadır, bir numara evre ev hekimleri dışında. Bunun yarıdan fazlasını randevu almaksızın etüt olanlar oluşturmaktadır. Yani 1 milyon 200 bin toplanmış bakılan hastanın 550 bini MHRS’den, 650 bini ise randevu almadan gelerek araştırı olmaktadır.” bilgisini paylaştı.

Hastanelerdeki ameliyat sayısının 2020’üstelik hep 4,3 milyon, 2021’üstelik 6,6 milyon olduğunu tabir eden Koca, bu yılın 9 ayında 5,8 milyon işler gerçekleştirildiğini ve yıl sonunda sayının kestirmece 8 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü bildirdi.

MHRS’deki ara sıra sorunların üstesinden süzülmek amacıyla sakil bire bir ceht gösterdiklerini ve er çevrim sonuçlarını görmeye başladıklarını tamlayan Kayırıcı, randevusuna gelmeyen hastalardan artan boşlukları dolduracak önlemler alındığının dahi altını çizdi.

Tutkun yoğunluğunun fazla olduğu hastanelerde himmet sonrası çalışmayı özendirecek düzenlemeler yapıldığını, mağduriyet oluşmaması üzere süreci kesim ve dal bazında canlı bire bir şekilde yönetmeye çalıştıklarını tamlayan Eş, “Sorunun farkındayız, çözüm planımız birlikte var ve yavaş yavaş uyguluyoruz. Geçenlerde hakeza ayrımsız gündemimiz mümteni.” dedi.

27 bin kontratlı doktor ve 32 bin tıbbi sekreter alımı

Bakan Insan, Parafin Reform’la birlikte hekimlerin kamuya devir taleplerinin arttığına ve bunun yansımasını önce açıktan atamada 6 bine andıran hekimin yerleşmesiyle görüldüğüne dikkati çekti.

Kontenjanlar 3 intaç artırılmasına rağmen TUS sonrası doluluk oranının yüzde 100’e mümasil seviyeye ulaştığına bel eden Herif, bunun Parafin Reformda asistanlığa ve uzmanlığa verilen önemin geçmiş sonuçlarından olduğunu söyledi.

Icra Vekili Insan, “Rastgele polikliniğe tıpkı tıbbi yazman vererek hekimlerimizin verimliliğini henüz de artırmaya çalışıyoruz. Bunun üzere 32 bin polikliniğe 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz ve önce 16 bini da gelecek hafta kılavuz yayınlandığında görmüş olacağız. Sözleşmeli hekim kadrolarını birlikte yaygınlaştırıyoruz, sonunda sıkıntı çektiğimiz yerlerde hekim istihdamını isteklendirme ediyoruz. Yani 27 bin kontratlı hekimin birlikte yeryüzü geç 15 Ocak’a büyüklüğünde açıktan atamalarını yapacağız.” dedi.

“Site hastanelerinde garanti adına ödenen yegâne eşit icar”

Icra Vekili Kayırıcı, şehir hastaneleriyle ait sorulara fiyat, bu hastanelerin öneminin küresel salgın döneminde görüldüğünü vurguladı.

Salgın döneminde kamu hastanelerinin bütün karşıladığı pestil yükü yüzdelik 84’ken, üniversitelerde bu oranın yüzde 2’yi bulmadığını, yüzde 14’lük oranın ise hususi hastanelerde yer aldığını söyledi.

Âdem, Ankara’dahi Kovid-19 hastalarının yüzdelik 63’ünün takkadak kent hastanesinde otama edildiğine dikkati çekerek, şöyle bitmeme etti:

“Üzerine basa basa söylüyorum; kent hastanelerinde ne sökel sayısı ne yatak doluluk oranı hangi pahal hizmet doluluk oranı hangi üstelik işler sayısıyla ilişkin seçkin garanti söz konusu değildir. Şehir hastanelerinde garanti olarak ödenen yegâne eşit, icar yani yararlanma bedelidir. Şehir hastanelerinin bunun dışında yemek, asayiş, laboratuvar, görüntüleme kabil aldığı 19 hizmet bedeli var. Bunlar miktara bağlı bakım bedelleri ve süresi 25 yıl değil, 5 sene.”

Miktara kapalı hizmetlerde tıpkı eşik derece tayin edildiğini ve bunda Sağlık Aplikasyon Tebliğinin (SUT) fiyatlarının uygulandığını anlatan Koca, gösterdiği tablolar üzerinden MR, tomografi, kan sayımı kadar hizmetlerin eşik değerleri ve tenzilat oranlarına ilişik bilgileri paylaştı.

Adam, 2019’üstelik yapılan yasa değişikliğiyle ayak tabanı ve tavan kıymet uygulamasının getirildiğini anımsatarak, “Şehir hastanelerinin uzun dönemde oluşacak finansal riski bu kanun ile minimize edildi. O yasa çıkarken var olan sözleşmedeki icar bedelinin üstünde olmamak kaydıyla çıkmıştı. Bu sayede belirlenen tavan değerinden çok bir değer ödemeyeceğimiz kanunla koruma altına alındı.” değerlendirmesinde bulundu.

Şehir hastaneleri sözleşmesinde olmasına karşın tıbbi hiçbir hizmetin yükleniciden alınmasına da izin vermediklerini vurgulayan Herif, tavan uygulamasının, dolar ve enflasyonun faziletkâr olduğu bu dönemde, kamuya çetin katkısının bulunduğunu, kısık tıpkısı amme menfaati oluşturulduğunu üstelik dile getirdi.

“Bulunan hastaneleri yeniliyoruz”

Afiyet Bakanı Kayırıcı, “kent hastanelerinin işlemesi için gayrı hastanelerin kapatılacağı” iddialarına ilişkin, şunları kaydetti:

” Türkiye’nin genişlik nazik kent hastanesi, Etlik Kent Hastanesi açıldı. Soruyorum, kapanan şifahane var mı? Zübeyde Bayan Doğumhane, site hastanesinin dibinde onu da kapatmadık halen. Hastalanmış garantisi varsa sebep kapatmıyoruz? Bu hastanelerden yenilenmesi gerekenleri de yeniliyoruz. Yatırım planına makbuz, bulunan hastanelerimizi yeniliyoruz.

İlk kere söylüyorum; Dışkapı Hastanesinin revize halinde arttırma yatak kapasitesi 600, Onkoloji Hastanesinin arttırma akak kapasitesi 600 ve Sami Budun Hastanemizin üstelik 300 arttırma akak kapasitesiyle araştırma projelerine başlandı. Sunma geç 6 kamer içerisinde üstelik ihaleleri yapılacak. Ankara Beştepe Fehamet Hastanesi devam edecek, Ulucanlar Göz Eğitim Araştırma Hastanesi bile o kimliğiyle bitmeme edecek, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor olacağız.”

Bakan Koca, Dışkapı Hastanesinin yıkılarak yeniden yapılacağını, Onkoloji Hastanesinin yıkılmadan 600 yatak ilaveyle yeniden düzenleneceğini, Sami Ulusun ise baştan düz yazı edileceğini söyledi.

(Sürecek)

Share: