Erhan Becerikli, İktidarın 2023 Yılı Bütçe Teklifi’ni Değerlendirdi: “Bugün İçin Daha Çok Kapela Düştü Keleş Göründü”

İYİ Tümen Grup Başkanvekili Erhan Maharetli, 2023 Yılı Merkezi Idare Bütçe Kanunu Teklifi’hangi ilişik; “Zaman için çıktı kapela düştü keleş göründü daha çok. Bugün ne diyorlar; 2 trilyon 64 milyar lira milli gelir hedefine denk milli gelirin 867 milyar liralık olacağını söylüyor. Yani yaklaşık 1. 2 trilyonluk bire bir sapma var. Yaşama başı milli dirimlik açısından baktığımızda 25 bin dolar kişi başı milli geliri olacak demişlerdi. Bugün getirdikleri 2023 hedeflerinde bunun 10 bin dolara düşürüldüğünü görüyoruz” dedi. Türkiye’nin hayallerinin yıkıldığını tamlayan Mahir, “Amma hala 2053, 2071 hamasetini yapmaktan kafasız durmayan aynı iktidarı görüyoruz” diyerek konuştu.

İYİ Öğür Grup Başkanvekili Erhan Maharetli, TBMM’ye verilen 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilişkin basın toplantısı düzenledi.

TBMM Umumi Kurulu’nda Bartın Amasya’daki beyaz zehir faciasıyla ilişik brifing işleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in idarenin tek kabahati yokmuş kabil benzeri edayla konuştuğunu tamlayan Uz, “Bunu ahzetmek kabil değildir. 2019 Sayıştay raporu ortadadır. Sayıştay bu konuda ikaz etmiştir idareyi. Fakat buna ilgili gelişigüzel tedbir alınıp alınmadığı hususuna vadi vermemiştir. Zira alışılagelen tarz gereği tedbirler yahut ikazlar yerine getirilmiştir, getirilmediyse yapılmadığının anlatım edilmesi gerekiyordu. Bu birlikte kurumlar üzerindeki baskının hangi boyutlara geldiğini gösteriyor. Dolayısı ile burada idarenin nazik bire bir boşlama olduğunun hususu yadsınamaz benzeri hamur olarak karşımızda durmaktadır” dedi.

Uz, özetle şu açıklamaları yaptı:

“HİÇBİR DÖNEMDE BU KADAR YETERSIZLIK ARTMAMIŞTI TÜRKİYE’DE”

“2023 yılı bütçesi Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. bütçesi oluyor. AK Tümen hükümetinin da 20. bütçesi. Hiçbir partiye milletimiz bu büyüklüğünde iri benzeri izin vermedi. SELIM Fırka’nin uyguladığı kusurlu politikalar dolayısıyla milletimizin çokça bunaldığını hepimiz biliyoruz. Tek dönemde bu kadar meskenet artmamıştı Türkiye’birlikte. Gelir dağılımı bu kadar bozulmamıştı ve dünyanın yeryüzü faziletkâr enflasyonunu yaşan ülkelerden birisi haline maatteessüf Türkiye gelmiştir. Böyle bire bir ortamda milletin umudu tükenmiştir. Böyle bire bir ortamda 2023 yılı bütçesini Meclis’te görüşeceğiz.

“GELDİĞİMİZ NOKTADA AĞUSTOS SONU İTİBARİYLE BIRAKIN CARİ AŞKIN VERMEYİ TÜRKİYE’NİN CARİ AÇIĞI 39 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTIR

2022 yılında hükümet ne demişti, neler oldu onu çok kısa hatırlatmakta fayda var. Sabık sene biliyorsunuz orta vadeli programlar ilkgüz ayında açıklanıyor. Güzeşte yıl 2022 amacıyla hedefler konulmuştu. Güzeşte sene pahalılık hedefi yüzde 9,8 yani yüzde 10’un altında bir tane basamaklı tıpkısı hedefi vardı. Bugün ilkgüz ayı fiktif ile geldiğimiz noktada ne büyüklüğünde inanmasak da TÜİK’in makyajlı rakamına bakarak bile yüzdelik 83.5tir. Bağımlı bu ENAG’a göre yüzdelik 180’in üstünde… Ama yüzde 83,5’i doğru bile akseptans etmiş olsak yani öngörülenin 9-10 gâvur ayrımsız enflasyona Türkiye koşuyor. Akan dara 2022 yılı amacıyla 18,6 bilyon dolar akan yıldızlı verileceği anlatım edilmişti. Üste biraz ay sonra Sayın Erdoğan ve Sayın Nebati hızını alamadı bu akan açıkça değil, Türkiye cari aşkin verecek diye niteleyerek açıklama yapmaya başladılar. Türkiye modeli diye bir nazir taktim ettiler. Fakat geldiğimiz noktada ağustos sonu itibariyle bırakın akan fazla vermeyi Türkiye’nin akan açığı 39 bilyon dolara ulaşmıştır. Yılsonu süresince eskimemiş mutedil vadeli programda da cari açığın 47,3 bilyon dolar olacağını hükümet kendisi ifade etmektedir. Fakat önce 8 maaş gerçekleşmelere baktığımızda 47 bilyon dolarlık akan açığın dahi gerçekleşmeyeceğini bunun çokça henüz fazla üzerinde bire bir akan açığın oluşacağını de yok etmek üzere çok eksper olmaya üstelik lazım namevcut.

“ILKGÜZ AYINDA, ÇABUCAK BIR TANE AYDA 78.6 MİLYAR TL BÜTÇEMİZ AÇIK VERDİ”

Hazne ve Maliye Bakanı’nın açıklamalarına bakarak Türkiye 33 milyar teklik çok verdi. Gayet pir yani bütçemiz çok birlikte veriyor diye dizge sevindi. Fakat ilkgüz ayı rakamı geldi. Eylül ayında yalniz tek ayda 78,6 milyar TL bütçemiz kemiksiz verdi. Gene en son bize taktim ettikleri programda üstelik yıl böylelikle birlikte 33 bilyon lira çok olan bütçenin yıl sonu itibariyle açığının 461,2 bilyon TL’ye ulaşacağını yine bize hükümet söylüyor… Bu elbette ayrımsız mevki? Hakeza ayrımsız husus olanaklı mi? 8 ayda aşkin veriyorsunuz ahir 5 ayda 461 bilyon teklik açıkla kapatacağınızı söylüyorsunuz. evet bu rakamlar bizimle rakamları şeffaf aynı şekilde bizimle bu rakamlar paylaşmıyor yahut intihap öncesi hükümet eksiksiz doğal gaz seçme öncesi seçme ekonomisi uygulayacak. Bu ikisinin dışında ayrımsız alternatifin olduğunu ben düşünmüyorum.

“BİZİM HESAPLAMALARIMIZA GÖRE BUGÜN İTİBARİ İLE KIRAT KORUMALI MEVDUATIN TÜRKİYE DEVLETİNE MALİYETİ 200 MİLYAR LİRAYI AŞMIŞTIR”

Dövizin bir anda 7-8 liralardan 17-18 liralara çıkması sonucunda Düzey Korumalı Tevdiat diye getirdikleri geçmişte Türkiye’nin 50 yıl geçmiş uyguladığı ve Türkiye’yi büyük benzeri batağa sürükleyen enstrümanı yeniden Türkiye’ye takdim ettiler. 50 yıl önceki enstrümanı. Haddinden Fazla detayına girmeyeceğim bu çokça yazılıyor çiziliyor. Ilkgüz sonu fiktif ile 85 bilyon lira tıpkısı gider var. 85 milyar teklik elden Kaynak üzerinden yapılan gider. Geçkin Tasrif Bütçe Komisyonu’nda aynı husye kanun görüşülüyordu. Düzey korumalı Yatırım orada bile gündeme geldi çünkü Kur Korumalı Mevduatı 2023 yılı sonuna büyüklüğünde hükümet uzatmayı amaçlıyor. Olur bunun maliyeti nedir denildiğinde Kaynak’ye olan maliyeti söylendi. O rakamı bütçe rakamlarından görüyoruz amma aynı üstelik Model Bankası kısmı var. Ona ait hiçbir cirim bulunmayan. Kimse bire bir husus bilmiyor, Forma Bankası’ndan bire bir genel müdür İstanbul’dan uçağa atladı geldi ve Çekim Bütçe Komisyonu’nda söylediği hiçbir madde namevcut. Ölçü tekrar vermedi. Bu Meclis’e alın yapılmış yalniz İYİ Öğür yahut muhalefete karşı değil, erk partilerine alın dahi yapılmış tıpkı saygısızlıktır. Türk milletine karşı yapılmış ayrımsız saygısızlıktır. tek kırtasiyeci geliyor ve orada hikmet vermeden çekiyor gidiyor. Bu ulus bilmiyor. Ancak hangi kadar gizleseler da bunun hesabını ayırmak cins. Bizim hesaplamalarımıza bakarak zaman fiktif ile Kirat Korumalı Mevduat’ın Türkiye devletine maliyeti 200 milyar lirayı aşmıştır. Bunun dönem sonunda, sene böylece 300 bilyon lirayı aşacağını bekliyoruz.

“İLK KERE İÇ NAMUS BORCU TEMEL DÜNYALIK ÖDEMELERİ, FAİZİN ALTINDA KALDI”

Bu hükümetin haddinden fazla gani yaptığı benzeri molekül var riskleri bir önümüzdeki döneme bırakıyor. Bu bahis ile ait beş altı tafsilat isnat etmek istiyorum, bunu Hazne ve Maliye Bakanlığı sayfasında bunu kenarlarda çok bol saklıyor, çokça ehlivukuf olmayanlar de bunun farkında değil. Bakın önümüzdeki aydan itibaren, Hazne’nin iç namus borcu, ürem ve anapara ödemeleri var. Bunlar orada deklare. Şöyle baktığımızda 30 milyar, 22 bilyon, 32 milyar diye niteleyerek gidiyor. Ne zamana büyüklüğünde, mayıs ayına büyüklüğünde. Mayıs ayına büyüklüğünde ortalamada anapara ve getiri ödememiz 33 milyar TL. Mayıs ayından bilahare bire bir gaza basılıyor ve mayıs ayında 94 buçuk milyar, haziran ayında 55 milyar, temmuz ayında 112 bilyon, ağustos ayında 114 milyar teklik ödeme var. Dolayısı ile bütün yükü seçme sonrasına bırakan tıpkı tatlılıkla bu amal yapılmaya çalışılıyor. Bundan daha vahimi birlikte var, bu gelecek yılın ağustosuna kadar ödeme bilançosu. Bundan henüz vahimi dahi şu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa benzeri özdek oldu. Bu yılın april ayından itibaren oluşmaya başladı ve hala artarak bitmeme ediyor. İlk posta bağırsak namus borcu anne dünyalik ödemeleri, faizin altında kaldı. Yani getiri ödemeleri anne dünyalik ödemelerini geçti…

“2023 HEDEFLERİNDE BUNUN 10 BİN DOLARA DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ”

Zaman amacıyla imdi şapka düştü yağır göründü daha çok. Bugün hangi diyorlar 2 trilyon 64 bilyon teklik milli gelir hedefine bedel bugün milli gelirin 867 bilyon liralık olacağını söylüyor. Yani tahminî 1. 2 trilyonluk bir sapma var. Oransal olarak dahi söylediğimizde hedeften yüzde 64 sapma var. Yani yüzdelik 36’su fakat gerçekleşecek. Bu akseptans edilebilir bir özdek değil. Emanet başı milli sağlık açısından baktığımızda 25 bin dolar yaşama başı milli geliri olacak demişlerdi. Zaman getirdikleri 2023 hedeflerinde bunun 10 bin dolara düşürüldüğünü görüyoruz. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği birlikte daha belli değil. Yani elan Türkiye 2023’te ayrımsız kur şoku kayran bu çok henüz bunun altlarına akıllıcasına gidecektir. Buradaki sapmada yüzde 65.

“TÜRKİYE BIRAKIN 10 EKONOMİYİ DEVRALDIKLARI 21. SIRANIN DAHI ALTINDA 22. SIRAYA GERİLEYECEKTİR 2023 YILINDA”

Hangi demişlerdi başka Türkiye acun sıralamasında ilk 10’da olacak demişlerdi. Zaman getirdikleri 2023 hedeflerine baktığımızda Türkiye bırakın 10 ekonomiyi devraldıkları 21. sıranın üstelik altında 22. sıraya gerileyecektir 2023 yılında. İhracat 500 bin dolar olacak demişlerdi. Her ahit dikkat ederseniz Tecim Bakanı benzeri yandan Reisicumhur özge yandan dış satım rakamlarının nasıl coştuğunu söylüyor. Zaman getirdikleri rakam ne? 265 milyar dolar. İhracat tarafında bire bir artma var amma dış alım tarafına hiç bakmayan… Buna rağmen da yüzde 47 hedefte benzeri sapma var.

“ZAMAN Kİ GETİRDİKLERİ MUTEDIL VADELİ PROGRAMDA 2023 YILINDA KURUN 21 BUÇUK LİRA OLACAĞI SÖYLÜYORLAR”

İşsizlik oranı 2023’te yüzde 4,6 olacak demişler. Zaman getirdikleri dokümanda yüzde 10,4. Sıska söylemeye üstelik gerek bulunmayan. Kirat tahminin 2023 için bunlar mestur olarak rakamlardan çıkıyor, yaklaşık 2 buçuk liraydı. Yani 2023 düzey tahmini bu hedefler konulduğunda bu 2 buçuk olacağı söyleniyordu. Konulduğundaki misil değil 2023 rakamı. Zaman ki getirdikleri mutedil vadeli programda 2023 yılında kurun 21 buçuk liralık olacağı söylüyorlar. Öngörülerinin az daha 10 cani kadar ayrımsız noktaya kirat gitmiş. Türkiye’nin hayalleri yıkıldı, bibi ama hamasetin 2053, 2071 hamasetini dahi yapmaktan hoşgörüsüz durmayan bire bir iktidarı zaman görüyoruz.”

“TÜRKİYE’DE BİR YOLCULUK KISITLAMASI YOKSA BUNUN ISTIFHAM NAMINA GÜNDEME GELMESİNİ ÇOK AKILLICASINA BULMUYORUM”

İYİ Öğür Genel Başbuğ Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan’ın Amerika’evet ziyaretine ilgilendiren soru üstüne Mahir, “Anne azimet amacı Türk Festivali’hangi katılmaktır. Tabi orada eksantrik ziyaretler üstelik olmuştur. Bu haddinden fazla asetat tıpkısı şekilde gelişigüzel molekül car edilerek yapılmış bir şeydi. Eğer Türkiye’dahi tıpkı gezi kısıtlaması yoksa bunun soru adına çokça gündeme gelmesini doğru bulmuyorum” dedi.

Share: