Eldeki uzanım değişimleri ur habercisi tür

Elde mebzul ve kötücül tümörlerin görülebildiğine dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Şayan Uzel, “Elde kitlesi olan hastalarda bildirme kalın görülen şikayetler kabarık, veca ve boyut değişimidir. Glomus tümörü, sıklıkla tırnak yatağının altında bulunur. Alelhusus itici ile temasta balkı henüz de artar. Nöromalar eldeki asap yaralanmaları sonrasında sinir uçlarında meydana gelen yumrulardır. Elin tıpkı yere teması ile ağrının artışı gözlemlenebilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Sarsıntı Bilimi Bölümünden Ahali Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kıymetiharbiye Uzel, el tümörlerine karşı makro uyarılarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Uzel, elde ayırt edilen tümörlerin genişlik gelişmemiş sürede aynı uzmana gösterilmesi gerektiğini belirterek “Eldeki tümörler cilt altındaki belli belirsiz doku ve kemiklerden kaynaklı oluşur. Eldeki yumuşak doku tümörlerinin balaban çoğunluğu iyicil atılmak ile gelişigüzel nadir de olsa kötücül tümörlere de rastlanır. Elde sunu yoğun görülen kötü huylu tümörler ise ciltten kaynaklanan skuamöz hücreli karsinomdur. Sarkomlar bile hoppa dokudan kaynaklanan aynı diğer kötücül tümördür. Bu kitleler ağrı, şişmiş ve keyfiyet değişiminden âlem henüz erken fark edilebilir” diye niteleyerek konuştu.

SOĞUĞA MARUZİYETTE AĞRI ARTAR

İyi kuşkulu tümörler içinde sunu kesif ganglion kistlerinin görüldüğüne değinen Dr. Öğr. Üyesi Uzel, şöyle bitmeme etti:

“Genişlik rahat tanıdık iyi huylu kolay doku tümörleri; ganglion kistleri, tendon kılıfı dev hücreli ur ve epidermal inklüzyon kistleridir. Lipomlar, glomus tümörü, sinir kılıfı tümörleri, nöromalar ve hemanjiom elde kesif tanıdık başka iyi huylu tümörlerdir. Ganglion kistleri genellikle eklemden ve tendon kılıfından kaynaklanan içi jelatinöz kıvamda likit ile kırcı olan iyicil kistlerdir. Tendon kılıfının dev hücreli tümörü isminden bile anlaşıldığı amacıyla bundan sonra parmaklarımızı büken ve kaldıran kirişlerin kılıflarının çevresinde mevcut, oldukça anif kıvamda ve arada bir lobüle görünümde olabilen iyicil kitlelerdir. Epidermal inklüzyon kistleri birlikte cilt altında vadi düz içi keratin meşbu iyi huylu bire bir kitledir. Glomus tümörü, sıklıkla tırnak yatağının altında bulunur. Hele antipatik ile temasta ağrının daha üstelik arttığı, benzeri zamanda tırnak yatağında damga değişikliğine da sebep ihtimalî kitlelerdir. Nöromalar eldeki sinir yaralanmaları sonrasında asap uçlarında meydana gelen yumrulardır. Elin tıpkısı yere teması ile ağrının artışı gözlemlenebilir.

TEDAVİ SONRASI NÜKS EDEBİLİR

Dr. Öğr. Üyesi Valör Uzel, halk tümörlerindeki tanılama ve tedavi yöntemlerini şu şekilde açıkladı:

“Eldeki tümörlerin tanısı fiziksel tetkik ve radyolojik görüntüleme ile konulabilir. Radyolojik görüntülemede yer grafi, Ultrasonografi, BT ve MRG kullanıyoruz. Özellikle MRG, cerrahi tedavide için nöbet resim ayrımsız tadımlık taşır. Tedavide şayet yığın çok iri değilse, kitlenin bilcümle kendisine çıkarılıp patolojiye gönderilmesi önerilir. İyi işkilli kitlelerde eğer rahatsız operasyon ile kitlenin çıkarılmasını istemez ise hastaların izleme altında olması ve kitlede balkı ve büyümede artma olması yerinde tekrar değerlendirilmesi ehemmiyet taşır. Elde çıkarılan kitlelerin bazıları ameliyat sonrası dönemde tekrarlayabilir. Bu nedenle hastaların işler sonrası dönemde üstelik ahenkli takip yaptırması er dönemde nüksün saptanması açısından önemlidir.”

Share: