Cumhur Reisi Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara göre 6 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, çokça sayıda kamu alım ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN AHIZ VE ATAMALAR

Çalışma ve Sosyal Asayiş Bakanlığında boş kâin Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı, Içtimai Düzenlilik Kurumu Komutan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Ahu görevlerinden alındı.Milli Eğitim Bilimi Bakanlığında çıplak mevcut Anne Yetişek Genel Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Destek Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Levent Özil atandı. Milli Defans Bakanlığında boş mevcut Tedarik Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Mehmet Cebbar atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Meram Felek görevden makbuz. Afiyet Bakanlığında belirgin mevcut müfettişliğe, ustalık sınavında muvaffakiyet gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Ekincilik ve Orman Bakanlığı Tabiat Himaye ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden makbuz. Tarım ve Orman Bakanlığında degaje mevcut Azık ve Taharri Umumi Müdürlüğüne Durali Cömert, Bilgelik Teknolojileri Umum Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Makro ve Atilla Bektaş atandı. Tecim Bakanlığı Personel Umum Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakır görevden alındı.

DİĞER KURUMLARDAKİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Çok Ortaklı Ortaklığı Umumi Müdürlüğünde sarih kâin Umumi Heyet Üyeliğine Bahtiyar Antrenör atandı. Maden Taharri ve Kontrol Umumi Müdürlüğünde meydanda mevcut Gün Doğusu Akdeniz Havza Müdürlüğüne Beklenti Kültürlü, Mutedil Anadolu 3. Mıntıka Müdürlüğüne Zorlu Endişe getirildi. Güneydoğu Rum Projesi Mıntıka Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Nişancı ve Ayraç Kurumu Başkanlığına ve Umumi Heyet Başkanlığına kurumun Komutan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Umumi Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Dirimsel Müstakil ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Havza Müdürü Recep Şiddetli ve Mersin Orman Nahiye Müdürü Kenan Akduman görevden alındı. Büyüklük Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Kaya Talih ve Şadiye Sarp ile IX. Nahiye Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Toprak Müdürü Hayrullah Coşkun ve XX. Bölge Müdürü Sadullah Muhip görevden makbuz. Azamet Su İşleri Genel Müdürlüğünde yıldızlı kâin Umum Müdür yardımcılıklarına Abdullah Hars, Mehmet Akif Balta ve V. Mıntıka Müdürü Misyon Alp atandı. Ekincilik İşletmeleri Umumi Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Ali Osman Kıyıcı, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden alındı. Arazi Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde peyda bulunan Umumi Heyet üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Polat atandı.Share: