Bazı illerde TMO’nun buğday ve arpa alım primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı

Maraba Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet gâh illerdeki buğday ve rüşvet üreticilerinin, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı çekicilik primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı.

Yerey Mahsulleri Ofisi Gurur Primi Desteğine İlişkin Kararda Uymazlık Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, kararda vadi kayran Balkı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van’ın tamlanan ilçeleri üzere 6 Haziran-21 Ilkgüz döneminde, başka ilçeler üzere 6 Haziran ile 1 Eylül ortada TMO’ya buğday ve arpa satışlarını gösteren çiftçilerin alışveriş belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Esbak karar kapsamında müddet zaman itibarıyla doluyordu.

Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik yapıt senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, mübadele işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, kararda belirtilen yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül’e büyüklüğünde, başka mülk ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Ilkgüz’e kadar TMO’ya komutan onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Ilkgüz’e kadar planlı ve TMO eliyle makul görülen ELÜS alım satım belgeleri değerlendirilecek.

Bakanlık mülk/ilçe müdürlüğü yoluyla tertip edilerek askıya çıkarılan ifa icmalleri, zaruri kontrollerin yapılması amacıyla ÇKS kaydının bulunduğu yerleşme biriminin etki alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ifa gerçekleştirilecek.

Desteklemeden feyizlenmek talip çiftçilerin arpa ve buğday alım satım belgeleriyle birlikte 30 Eylül’e büyüklüğünde ÇKS’de mukayyet olduğu il/kaza müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

Değişmeyen, 6 Haziran 2022’den kaynatmak üzere yürürlüğe girdi.

TMO Gurur Primi Desteğine İlişkin Değişmeyen kapsamında, bu yıl ÇKS’ye mukayyet namına arpa, buğday üretimi eden, ürettikleri ürünü TMO’ya satan ve bu satışlarını alışveriş belgesiyle belgelendiren çiftçilere, buğday amacıyla kilogram başına 1 lira, rüşvet üzere 0,50 teklik “TMO çekicilik primi desteği” ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Share: