Bankacılık sektöründe çalışan sayısı arttı

Bankacılık sektörü çalışan sayısı benzeri geçmiş çeyreğe bakarak 656 güç, tıpkısı esbak yılın bire bir dönemine göre ise 541 gönül (yüzde 0,3 oranında) arttı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB )’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bankacılık sisteminde 57 vezneci elektrik göstermektedir. Tevdiat bankaları 35, kalkınma ve yatırım bankaları 16, katılım bankaları 6 tanedir. Bindi Yatırım Bankası A.Ş.’ye Aile 2022’üstelik canlılık izni verilmiştir.

Çalışan sayısı, Haziran 2022 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve envestisman bankalarında 185.656 dirilik olmuştur.

Müteharrik sayısı ayrımsız geçmiş çeyreğe göre 656 yaşama, bir geçmiş yılın benzeri dönemine göre ise 541 gönül (yüzde 0,3 oranında) artmıştır.

Etkin sayısı sabık yılın tıpkı dönemine bakarak tevdiat bankalarında 79 güç, kalkınma ve envestisman bankalarında ise 462 hayat artmıştır.

Eşey ve Eğitim Bilimi Durumuna Bakarak Müteharrik Sayısı

Bankacılık sektöründe eş müteharrik oranı yüzdelik 50,5, ayvaz çalışan oranı ise yüzdelik 49,5’tir.

Haziran 2022 itibariyle çalışanların yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu iken, yüzdelik 8’i ise faziletkâr lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır. Bu çap ılımlı talim için yüzdelik 13’tuhaf.

Türkiye Bankalar Birliği yoluyla Haziran 2022 tarihinden itibaren bankacılık sektöründe çalışanların gözyaşı dağılımı verileri derlenerek yayımlanmaktadır. Buna bakarak, bankacılık sektöründe çalışanların yüzdelik 42’si 36-45 gözyaşı aralığında, yüzdelik 39’u 26-35 gözyaşı aralığındadır.

Büro Sayısı

Haziran 2022 itibariyle yatırım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında ofis sayısı 9.753’dır.

Idarehane sayısı, ayrımsız yıl eski çeyreğe bakarak 33, 2021 yılı sonuna göre ise 140 sayı (yüzdelik 1,4 oranında) azalmıştır.

Haziran 2022 itibariyle yatırım bankalarında banka başına averaj idarehane sayısı 277 olmuştur.

Bölüm dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, müteharrik ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve kâh hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından realizasyon edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkilemektedir.

100.000 Kişiye Düşen Müteharrik ve Büro Sayısı

Haziran 2022 ayı bakımından, 100.000 kişiye sakıt çalışan sayısı 219 olmuştur. 100.000 kişiye sakıt ofis sayısı ise 11,5’tir.”

Emekli promosyonu yarışı: Ne Banka hangi kadar ödüyor?

 

Bankaların net familya 37,04 bilyon liraya yükseldi

 

Katılma bankalarının ticari müşterilere kullandırdığı fonlar 239 milyar TL’ye ulaştı

 

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

 

Share: