7 bin 784 aşılanmamış hayvanı, tedavi edilerek doğaya bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce kurulan iyileştirme merkezlerinde, son 10 yılda mütenevvi nedenlerle yaralanan 38 bin 631 melez hayvanı, otama ve rehabilite edilerek, tabii ortamına bırakıldı. 2022’de ise 12 bin 596 karışık hayvanından 7 bin 784’ü, baştan doğaya kazandırıldı. 1017’sinin tedavisi devam ederken, 453 çandır hayvanı ise zooloji bahçelerine yerleştirildi.

‘Av ve Karışık Hayvanı Teksir Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’ ve uluslararası sözleşmeler mucibince tabii afat, kasaba sorunları, yaralanma ve iyesiz kalma gibi nedenlerle bakıma ve tedaviye kadın olan yaban hayvanları amacıyla tedavi ve iyileştirme merkezleri kuruluyor. 2000’li yılların başlarında üniversiteler, hayvan bilimi bahçeleri, uray ve sivil topluluk kuruluşlarınca yapılan protokoller ile çandır hayvanları otama edilirken, 2010 yılında bakanlığın kurduğu şekil devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca kurulan geçmiş kurtarma ve rehabilitasyon merkezi olan Bursa Celal Çevik Karışık Hayatı Kurtarma ve Iyileştirme Merkezi’nin bakım vermeye başlaması ile tedavi ve rehabilitasyon daha şümullü yapılmaya başlandı. Bakanlık vasıtasıyla değme toprak müdürlüğü bünyesinde çandır hayvanı istirdat ve iyileştirme merkezi kurulması hedefi kapsamında şimdiye kadar Afyonkarahisar, Bursa, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa, Mersin Ağacı, Sinop, Kars, Van, Rize ve Hatay kalkmak için 11 ilde kurtarma merkezi nesir edildi.

10 YILDA 38 BİN 631 MELEZ HAYVANINA TEDAVİDKMP yoluyla akıbet 10 yılda 38 bin 631 aşılanmamış hayvanı tedavi ve rehabilite edilerek saf hayat ortamına bırakıldı. 2021 yılında değişik nedenlerle yaralanan, engel gören 8 bin 957 karışık hayvanının 5 bin 450’si tedavi edilerek, esasen doğaya salındı. 2022 yılında şimdiye kadar 12 bin 596 melez hayvanı doğada dertli ya birlikte güçten sakıt adına bulundu. Bunlardan 1017’sinin otama ve iyileştirme süreci bitmeme ederken, 7 bin 784 melez hayvanı yeniden doğaya kazandırıldı. Doğaya dönemeyecek olan 453 çandır hayvanı ise hayvanat bahçelerine yerleştirildi.

Share: