6. Dünya Yatırımcı Haftası başladı

Sermaye Piyasası Müesses (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Istem, 27 Ilkgüz bakımından hisse piyasasında yatırımcı sayısının 2,6 milyonu geçtiğini belirterek, “Hisse piyasasında yatırımcı sayısının artması arzuladığımız benzeri durumken, yatırımcılarımızın finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi de çok şişman önem bildirme etmekte.” ifadesini kullandı.

Türkiye Anamal Piyasaları Birliği’nden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, Arsıulusal Söylenegelmiş Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) aracılığıyla yatırımcıların bilgilendirilmesi için desteklenen ve aralarında Türkiye’nin bile yer aldığı 87 ülkede kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası’nın 6’ncısı, Borsa İstanbul’de gerçekleştirilen gong töreni ile başladı.

Etkinlikte gongu SPK Başkanı Rağbet, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve TSPB Başkanı İbrahim Öztop çaldı.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına düz verilen SPK Başkanı İbrahim Ömer Iştiyak, Acun Yatırımcı Haftası’nın, yatırımcıların eğitimi ile tasarruflarını makul değerlendirebilmeleri bakımından koca aynı farkındalık ortaya koyduğunu aktardı.

Finansal okuryazarlığın önemine meni fail Umu, şunları kaydetti:

“Sonuç yıllarda icap Kurulumuz gerekse anamal piyasasının paydaşları eliyle yapılan çalışmalarla tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve temel çeşitliliğinin artırılması açısından makro aşamalar katedilmiştir. Bu çalışmaların benzeri ayağı yatırımcı tabanının genişletilmesi, ayrıksı ayağı ise vatandaşlarımızın mali eğitimi ve mali okuryazarlığının geliştirilmesi üzerinedir. Sonuç dönemde rica tarafında majör ölçüde ilerlemeler kaydedilmiş ve hisse piyasası yatırımcı sayısında kayda derece gelişmeler yaşanmıştır. Filhakika 27 Eylül itibarıyla hisse piyasasında yatırımcı sayısı 2,6 milyonu geçmiştir. Nasip piyasasında yatırımcı sayısının artması arzuladığımız bire bir durumken, yatırımcılarımızın finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi bile haddinden fazla şişman ehemmiyet en etmektedir.

Finansal okuryazarlık konusu anamal piyasasının gelişimi, derinleşmesi ve tabana yayılması üzere vazgeçilmez namına gördüğümüz konulardan birisidir. Finansal teknolojilerdeki acul aksiyon ve değişimler, finansal araçların karmaşıklaşması ve maceralı hale gelmesi, yanında mali eğitime olan ihtiyacı artırdı. Mali okuryazarlık oranının yükselmesi başta sermaye piyasası oluşmak için finansal piyasalara katılım oranını artırmaktadır. Piyasaların gelişmesini ve daha enerjik çalışmasını desteklemeye bitmeme edeceğiz.”

“SPK Eğitim Bilimi Seminerleri ile finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine balaban katkılar vermeye bitmeme ediyoruz”

İbrahim Ömer Istem, davranışsal para üstüne yapılan çalışmaların; finansal eğitim ile emeklilik planlaması etme, artırım ika, borçlarını kısıntı, eskiden ödeme, behre ve istikraz ara bulucu piyasasına ortaklık, girişimcilik üzere durumlar ortada fazlalık aynı ahzüita olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Bu sene Asamble’un 40. yapılış yıl dönümünü kutladıklarını anımsatan Arzu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İlk ve mutedil tedrisat kurumlarındaki öğrencilere müteveccih düzenlediğimiz foto ve kâtiplik yarışmalarıyla farkındalık yaratmayı ve şuur uyandırmayı hedefledik. Öğrencilerin ağırbaşlı katılımı, gelecek dönemde bu cins organizasyonları düzenlemek ve bitmeme yol açmak namına bizleri motive etmektedir. Mavera yandan, üniversite öğrencilerine müteveccih değme sene düzenlediğimiz ve bugüne kadar kısaca 14 bin üniversite öğrencisinin şehadetname sahibi olduğu, SPK Eğitim Bilimi Seminerleri ile üstelik sermaye piyasasının bilinirliği ve finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine majör katkılar vermeye devam ediyoruz.

Bu itibarla tıpkı yandan yatırımcıları resülmal piyasası enstrümanlarını kullanmaya davet ederken, aynı yandan üstelik mali okuryazar sayısını artırarak artırım sahiplerinin yatırıma bakış açılarını değiştirmeleri, şuurlu envestisman yapmaları ve kararlarını metin almaları için akıllıca ortamı hazırlıyoruz.”

“Borsaya ölçülü ve tercihen teferruatlı vadeli yatırım yapılmalı”

SPK Başkanı Gönül, Asamble yerine sermaye piyasalarının daha şeffaf ve güvenli olmasını gerçekleştirme amacıyla uğraşırken, yatırımcıların da envestisman kararlarını alırken ekonomik gerekçelerle akıntı etmeleri, hele borsa yatırımının gücük vadeli değil, ılımlı ve tercihen detaylı vadeli yapılması gerektiğini kaydetti.

Istem, “Türkiye’nin önceki dal müesses adına bizatihi sonra kurulan kurullara benzer dokuma fail ve resülmal piyasalarının bugüne kadarki gelişimine önderlik eden Kurulumuz, artık bile sermaye piyasasının gelişiminde dolay planda olmaya bitmeme edecektir.” ifadesini kullandı.

“Finansal okuryazarlık, eğitim müfredatına entegre edilmeli”

TSPB Başkanı İbrahim Öztop dahi değişimin, yeniliklerin ve selen akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde, yatırımcıların henüz karmaşık mali iz, hizmet ve sistemlerle yüz yüze kaldıklarına dikkati çekti.

Mali okuryazarlığı, dijitalleşme sürecinin olmazsa olmaz tıpkısı alanı namına değerlendirdiklerini nâkil, Öztop, mali risk ve fırsatlar üstüne farkındalığın artmasının, bireylerin ve toplumun mali sağlığının geliştirilmesine çok eke yardım sağlayacağını kaydetti.

Bireylerin finansal eğitiminin olanaklı olduğunca küçük yaşlardan itibaren sağlanması gerektiğini belirten Öztop, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mali eğitimin mecburi eğitim müfredatı ile entegrasyonu, dikkate alınması müstelzim hususlardan biridir. Bireylerin ve toplumun bol bolamat düzeyini etkileyecek olan bu yeterliğin, her can amacıyla kıymet eğitim bilimi fırsatı çerçevesinde sunulması gerekiyor. Ülkelerin hakeza aynı yeterliği bireylerin öz olanakları dahilinde geliştirmelerini durup durup riske atması ve finansal eğitimi göz ardı etmesi uzun vadede toplumda finansal sistemin dimdik işleyişini engelleyecek karşıt etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Pandemi dönemi yerine tanımlayacağımız serencam 2 yılda, artan dijitalleşmenin üstelik etkisiyle tam endüstrilerde olduğu kadar para ve resülmal piyasaları açısından birlikte ‘değişim’ asıl terim haline geldi. Bu süreç, yatırım kurallarının ve yatırımcıların tercihlerinin da baştan şekillenmesini birlikte getirdi. Düne büyüklüğünde finansın küreselleşmesine paralel adına kurumsal global yatırımcı gündemimizdeyken zaman, ferdî anlamda üstelik dünyanın neresinde yaşadığından bağımsız namına, oturdukları yerden tamam piyasalara erişimin oluşturduğu ayrımsız ‘toptan yatırımcı’ kavramından bahseder olduk. Günümüzde, fintek şirketleri ve blok zincir bazlı teknolojilerle mali mimarlık baştan şekilleniyor.”

“Değişimi yakalayacak kıvrak donanıma sahibiz”

Türkiye anamal piyasalarının, altyapısı, eş kaynağı ve sair dinamikleri ile değişimi en canlı şekilde yakalayabilecek güçlü tıpkısı donanıma eş olduğunu vurgulayan Öztop şu bilgileri verdi:

“Finansal mimarinin baştan şekillendiği bu dönemde Resülmal Piyasası Kurulumuzun liderliğinde ve Borsa İstanbul Grubu iş birliğinde gerçekleştireceğimiz 6. Dünya Yatırımcı Haftası etkinliği ile sektörümüzü geleceğe elan etkili bire bir şekilde taşıyacağımıza inanıyorum. Hafta boyunca anamal piyasası eliyle sürdürülebilir finanstan kitle fonlamasına, mütenavip yatırım fonlarına, yatırımdan icar sertifikalarına yatırıma, sera gazı emisyonlarının ölçümü ve raporlamasından ferdî ve kurumsal karbon basamak izi hesaplamasına, halka bildirme ve mütenavip yatırım yöntemlerinden dijital mali okuryazarlığa kadar bir nice konuyu ele alacağımız ve bütün paydaşlarımızın görüşleri ile şekillenecek olan etkinliğimizin, tam katılımcıların beklentilerini karşılayacağını ümit ediyorum.

Birlik kendisine parçalanmamış paydaşlarımızla aksiyon birliğimizi daha üstelik güçlendirerek resülmal piyasalarımızın hedeflediğimiz etkinliğe ve büyüklüklere ulaşması amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. İklim krizi, dünyanın geleceği amacıyla atılacak rastgele adımın gravite içermesinin mecburi olduğunu bize gösteriyor. Yeşil dönüşüm için toptan anlamda temas sene trilyonlarca dolar arttırma yatırım gereksinimi birlikte gelecekte sürdürülebilir finansın öneminin katlanarak artacağını gösteriyor.”

Etkinlikte 100’e yakın bilirkişi hatip düz alacak

Verilen bilgiye göre, hafta boyunca SPK, Borsa İstanbul SERPMEK ve TSPB aksiyon birliğinde, sağlıklı kısım şirketleri, girişimciler, ferdî ve kurumsal yatırımcılar ile üniversite öğrencilerine yönelik devir içi açık oturum ve eğitimlerde 100’e mail ehlivukuf hatip düzlük alacak.

Anamal piyasası vasıtasıyla sürdürülebilir finansman, yığın fonlaması yatırımları, dijital ara bulucu kurumlar, davranışsal finans açısından yatırımcı kararları, resülmal piyasalarında teknoloji ve algoritmik işlemleri, yatırımın dört istinatgâh, halka genişlik karşılık tayin raporu, merdiven gazı emisyonlarının ölçümü ve raporlanması, sürdürülebilirlik uzmanı mesleğinin geleceği, bireysel ve kurumsal karbon bacak izi hesaplanması, tarım emtia piyasaları, icar sertifikalarına yatırım ve anamal piyasası vasıtasıyla taşınmazlar yatırımı kabil konular, alanlarının önde gelen uzmanları marifetiyle ele alınacak.

Share: