10 Son Teşrin’da hastalık sirenler çalıyor? Giresun, Gümüşhane, Hakkari siren illet çalıyor? 10 Kasım 2022 Perşembe siren sebep çalıyor?

Seçme yıl 10 Teşrinisani Atatürk’ün Yâd Günü’nde saat 9’u 5 geçe sirenler çalıyor ve insanlar sirenin ardından tıpkı dakikalık çekinmek duruşunda bulunuyor. Olur, 10 Son Teşrin’da illet sirenler çalıyor? Giresun, Gümüşhane, Hakkari siren hastalık çalıyor? 10 Kasım 2022 Perşembe siren illet çalıyor? Bugün sebep siren çaldı? 10 Kasım siren sesi birçok an?

Share: